Inloop over welstandsvrij bouwen tijdens de Woonbeurs

Kampen

De huidige Welstandsnota van de gemeente Kampen wordt geactualiseerd. Daarbij wordt ook gekeken of er draagvlak is om de welstandstoetsing in een deel van de gemeente af te schaffen.

Als een omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd, dan wordt het bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd. Zij beoordeelt of een bouwplan qua uiterlijk past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria uit de Welstandsnota.
Welstandsvrij bouwen betekent dat een (ver-)bouwplan niet meer wordt getoetst aan de Welstandsnota en dus niet meer beoordeeld wordt op kleurstelling, materiaalgebruik en gevelindeling. Dat levert een mooie vermindering van regeldruk op, maar dat betekent ook men meer vrijheid krijgt om zijn woning vorm te geven.

Heroverwegen van de welstandstoetsing
Inhoudelijk voldoet de huidige Welstandsnota nog prima. De Welstandsnota wordt herschreven zodat de nota overzichtelijker is voor de gebruikers. Voor de naoorlogse woonwijken en de bedrijventerreinen gaat de gemeente Kampen verkennen of er draagvlak is om de welstandstoetsing helemaal of deels af te schaffen. In beeldbepalende gebieden is welstandsvrij bouwen geen optie. Het gaat dan om onder andere het Beschermd Stadsgezicht, het Nationaal Landschap en langs de belangrijkste beeldbepalende wegen. Daar blijft het huidige niveau van welstandstoezicht gehandhaafd.

Afgelopen maand is met een aantal betrokkenen zoals de ondernemers op bedrijventerreinen en professionele bouwers al gesproken over de wensen van de actualisatie. “We zijn nu nog op zoek naar input voor de actualisatie van de welstandstoetsing in de woonwijken. We vinden het daarbij ook belangrijk hoe onze inwoners hierover denken. Al deze bevindingen willen we meenemen voordat we de balans gaan opmaken.”, aldus wethouders Spaan en Veldhoen.

Woonbeurs Kampen
Tijdens de Woonbeurs in de Bovenkerk gaat de gemeente in gesprek met bewoners en belanghebbenden over het afschaffen van welstand in de naoorlogse woonwijken. Daarvoor is op zaterdag 4 juni tussen 11.00 uur en 15.00 uur een stand ingericht op de Woonbeurs waar bezoekers hun meningen kunnen delen en in gesprek kunnen gaan met de gemeente en andere geïnteresseerden.

De balans opmaken
Alle verzamelde input wordt op 22 juni gepresenteerd in een bijeenkomst met de gemeenteraad. Op basis daarvan wordt bepaald hoe de nieuwe welstandsnota eruit gaat zien en of de welstandstoetsing in delen van de gemeente wordt afgeschaft.