Inwoners Kampen scheiden hun afval goed

restafvalcontainer

De inwoners van de gemeente Kampen hebben er in 2015 voor gezorgd dat 68% van hun afval hergebruikt kan worden. De landelijke doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 65% is daarmee behaald. Dit blijkt uit de Grondstoffenmonitor 2015 die jaarlijks voor de gemeente wordt opgesteld door ROVA.

In 2013 is door de gemeenteraad het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2017: Duurzamer, maar niet duurder! vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om aan de opgelegde scheidingspercentages te voldoen. In 2020 moet Kampen voldoen aan een percentage van 75%. Kampen heeft de doelstelling van 2015 met 68% ruim gehaald.

Duurzamer, maar niet duurder
Sinds 2010 is de hoogte van de gemiddelde afvalstoffenheffing steeds gedaald. Van € 283 in 2010 naar € 197 in 2015. De afvalstoffenheffing in de gemeente Kampen behoort inmiddels tot de laagste ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Ondergrondse inzameling restafval
Sinds halverwege 2015 is de gemeente Kampen bezig met het project Ondergrondse inzameling restafval. Eind 2017 wordt dit project afgerond. Binnen dit project wordt nog gezocht naar een effectieve manier om GFT-afval in te zamelen bij hoogbouw en de binnenstad. Begin volgend jaar komt daar meer duidelijkheid over. Naar verwachting zorgen deze maatregelen ervoor dat 75% afvalscheiding, of maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2020 wordt gehaald.

De Grondstoffenmonitor laat zien dat de hoeveelheid restafval per persoon is gedaald van 163 kilo in 2014 naar 124 kilo in 2015. “Een mooi resultaat waar de gemeente trots op is”. Ik hoop dat wij samen met onze inwoners ook de doelstelling van 2020 gaan halen!”, aldus wethouder Martin Ekker.