Jaarlijkse schoonmaakactie binnenstad op 13 april van start

Binnenstad Kampen - Kampenonline

Wethouder Martin Ekker geeft op woensdag 13 april om 8.00 uur in de Voorstraat (hoek Vispoort) het startsein voor de grote schoonmaakactie in de binnenstad van Kampen.

Ieder jaar organiseert de gemeente Kampen samen met Stadstoezicht en IMpact een grote schoonmaakactie in de binnenstad van Kampen. De schoonmaakactie begint op 13 april en duurt tot 21 april.

Alle bewoners die in dit werkgebied wonen, krijgen een brief in de bus. Per dag is een gedeelte van de binnenstad aan de beurt. Aan bewoners wordt gevraagd om de straat die dag zo veel mogelijk vrij te houden van auto’s en andere obstakels.

Er zullen onder andere werkzaamheden in de straten plaatsvinden zoals:
Alle straatgoten schoonmaken;
Kleine reparaties aan bestrating en trottoirs;
Opruimen van zwerfvuil;
Speelvoorzieningen controleren en indien nodig herstellen;
Groenvoorzieningen en stadstuinen onderhouden;
Verwijderen van graffiti en posters/affiches;
Schoonmaken van straatmeubilair zoals verkeersborden, banken en afvalbakken.

De mogelijke overlast blijft voor bewoners beperkt tot een ochtend of middag.