Kampen evalueert beleid en uitvoering nieuwe zorgtaken

Het huidige beleid heeft geen grote bijstellingen nodig, de uitvoering kan op punten beter. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de uitvoering van de decentralisaties van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in Kampen.

Uit onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn. Ook zijn zij zich bewust van het beroep op eigen kracht en willen hier ook gehoor aan geven. Verder is er een brede waardering voor de wijze waarop de keukentafelgesprekken gevoerd worden.

Coördinerend zorgwethouder Eibert Spaan: “Het gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet is de algehele conclusie. Wat beter kan is vooral de uitvoering. Instellingen weten nog onvoldoende wat ze elkaar en de inwoners te bieden hebben, waardoor de keuzevrijheid van de inwoner en het bieden van maatwerk onvoldoende uit de verf komen. Hier gaan we de komende tijd verder aan werken”.

Eind december 2014 stemde de gemeenteraad van Kampen in met ‘Op Koers: beleidsplan sociaal domein gemeente Kampen’. Het beleidsplan, met een looptijd van twee jaar (2015 en 2016) is nu in twee delen geëvalueerd. Het kwantitatieve deel, met cijfermatige informatie over o.a. gebruik en verstrekte voorzieningen, is voor de zomervakantie al door de gemeenteraad besproken. Bespreking van het tweede, meer kwalitatieve deel vindt in december plaats.

De evaluatie bevat de uitkomsten van de door de Wmo en Jeugdwet verplicht gestelde cliëntervarings-onderzoeken. Aanvullend hierop heeft de gemeente onderzoek gedaan in de vorm van een enquête onder betrokkenen. Ook hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met uitvoerende medewerkers van gemeente, Centrum voor Jeugd & Gezin en van de eenheid Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente, met medewerkers van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) en andere organisaties. Ook de raadsfracties leverden input voor de evaluatie door onder andere werkbezoeken af te leggen.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673