Kampen focust op jonge kind met middelen uit ‘Gezond in de stad’ (GIDS)

Sinds 2014 neemt de gemeente Kampen deel aan het landelijke programma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS) voor de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsachterstanden. Dit programma is vanuit het Rijk met vier jaar verlengd en voor 2018 tot en met 2021 ontvangt Kampen € 103.000 per jaar. Kampen krijgt relatief veel geld vanwege de vastgestelde gezondheidsachterstanden.

Een goede gezondheid is een groot goed, voor de individuele inwoner en voor de samenleving als geheel. We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer gezonde jaren. Alleen is die goede gezondheid niet gelijk verdeeld over inwoners. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en 19 jaar in minder goede gezondheid. Dit verschil noemen we gezondheidsachterstanden.

Om het geld zo goed mogelijk te besteden is over de inzet van het geld binnen en buiten het stadhuis gesproken met verschillende belanghebbenden. Omdat het aanpakken van gezondheidsachterstanden een lange adem vergt, is ervoor gekozen om deels de ingezette lijnen te vervolgen en deels geld in te zetten voor een nieuwe lijn. Deze nieuwe lijn is de versterking van de inzet op kwetsbare groepen, met als onderdeel de focus op het jonge kind. We starten in Brunnepe waar met de interventie ‘Thuis op Straat’ wordt gewerkt aan veiligheid, het stimuleren van gezond gedrag en een positief (speel)klimaat op pleinen en straten. Dit doet de gemeente samen met betrokkenen zoals inwoners, Veilig Thuis, het basisonderwijs en Welzijn Kampen. Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Naast de focus op het jonge kind versterken we hiermee ook de samenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeente. Een uitdrukkelijke wens in het nieuwe coalitieprogramma.”

Verder wordt er een vervolg gegeven aan het gebieds- en oplossingsgericht werken, waarbij bewonersinitiatieven in Brunnepe, Flevowijk en IJsselmuiden (omgeving Erfgenamenstraat en Drostenstraat) worden ondersteund. Het beschikbaar stellen van handgeld is vaak net dat steuntje in de rug om initiatieven uit te kunnen voeren en daarmee de sociale cohesie en samenredzaamheid in de buurt te vergroten. Ook krijgt Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) opnieuw een werkbudget en wordt onderzocht hoe JOGG en GIDS verder op elkaar aan kunnen sluiten, bijvoorbeeld door het verbinden van sport met onderwijs, naschoolse opvang, zorginstellingen en bedrijven.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*