Kampen kiest voor een nieuwe, lokale vervoersaanpak

De Provincie Overijssel heeft besloten om per 1 januari 2017 de regiotaxi noordwest Overijssel niet langer in te zetten voor openbaar vervoersritten. Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi als aanvulling op het openbaar vervoer. Met name mensen die vanwege een beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, maken gebruik van de regiotaxi.

WMOInwoners met een Wmo-pas kunnen tegen gereduceerd tarief met de regiotaxi reizen. Van de 10 reizigers hebben 7 reizigers een Wmo-pas. Daarom wordt de regiotaxi te duur voor de provincie. Gemeenten kunnen besluiten de regiotaxi voort te zetten. Kampen heeft echter gekozen voor een nieuwe aanpak op lokaal niveau. Begin 2015 heeft Stichting Welzijn in Kampen een vervoerservice opgezet voor alle 65-plussers en mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. De gemeente ziet deze vervoerservice als een goed alternatief voor de huidige 890 Wmo-pashouders in Kampen.

De zeven auto’s en busjes zijn met geld van de provincie aangeschaft en worden door 15 vrijwillige chauffeurs gereden. Zij hebben onder andere een cursus gehad voor het gebruik van het hydraulisch hefplateau.
Met een abonnement van € 25,- per jaar reist men voor € 2,- per rit binnen Kampen, en voor € 0,35 per kilometer buiten Kampen. Voor mensen met een rolstoel of en scootmobiel is er voor dezelfde prijs een rolstoelbus beschikbaar. Ook kunnen inwoners met het abonnement gebruik maken van de klussendienst en de scootmobielpool van de Stichting Welzijn.WMO2

Kosten voor coördinatie, planning en administratie
Gezien de vervoerservice een dusdanige verantwoordelijkheid met zich meebrengt dat dit niet alleen door vrijwilligers gedragen kan worden, heeft het college besloten om Stichting Welzijn de kosten voor twee personeelsleden voor coördinatie, administratie en planning van de vervoerservice te garanderen tot maximaal
€ 100.000,- voor 2016 en vanaf 2017 € 150.000,- per jaar. Dit is inclusief € 25.000,- voor onvoorziene kosten. Deze kosten kunnen worden betaald uit het beschikbare budget voor de regiotaxi.

Bredere inzet vervoerservice
Op dit moment wordt bekeken op welke manier de vervoerservice nog breder kan worden ingezet. Zo worden de busjes na de voorjaarsvakantie als pilot ingezet voor het vervoer van 24 leerlingen uit Kampen die speciaal basisonderwijs op de Eliëzerschool in Zwolle volgen. Afhankelijk van de resultaten en de tevredenheid van leerlingen en ouders, wordt besloten of deze manier van leerlingenvervoer uitgebreid kan worden naar meerdere scholen.

Verder is het op termijn de wens om de vervoerservice ook in te zetten als vervanging van de stadsdienst Kampen. De stadsdienst kost de provincie ca. € 700.000,- per jaar en het aantal passagiers loopt terug. Naar verwachting zal de provincie de stadsdienst op termijn willen opheffen. Met de provincie wordt overlegd of de vervoerservice van de Stichting Welzijn als alternatief ingezet kan worden. Het vervoer naar en van de beide stations, de poli en een aantal verzorgingshuizen hebben hierbij nadrukkelijk de aandacht.
Ook wordt na verloop van tijd onderzocht of de vervoerservice kan voorzien in een route van Kampen via Stadshagen naar Genemuiden en via Grafhorst naar Kampen. Dit als mogelijk alternatief voor de al vervallen en nog te komen vervallen buslijnen.

Wethouder Spaan is blij met deze ontwikkelingen: “We hebben veel taken van het Rijk overgedragen gekregen, maar moeten dit met minder geld uitvoeren. Om toch goede zorg te kunnen blijven verlenen aan die mensen die dat nodig hebben, zoeken we constant naar efficiënte oplossingen. De brede inzet van de vervoersservice van Stichting Welzijn is een mooi voorbeeld van hoe we met minder geld toch de mensen die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen, tegen een betaalbaar tarief kunnen blijven ondersteunen”.