Pas op de plaats met subsidieregeling Innovatie Sociaal Domein

Eerst resultaten 2015 afwachten

Het college heeft besloten de subsidieregeling ‘Innovatie Sociaal Domein’ in te trekken. Naast het feit dat Kampen staat voor een enorme bezuinigingsopgave, wil het college eerst de resultaten van de nog lopende gesubsidieerde projecten uit 2015 afwachten en bezien of ze daadwerkelijk bijdragen aan vernieuwing en daarmee kostenbesparing in de zorg.

De regeling is bedoeld om inwoners, vrijwilligers en professionele instellingen te stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen voor het anders – met minder kosten – organiseren van zorg, ondersteuning of preventie.

Sociaal DomeinVorig jaar stelde Kampen de subsidieregeling voor het eerst open waarbij het college € 700.000,- beschikbaar stelde voor innovatieve projecten op het gebied van jeugdhulp ondersteuning, welzijn en informele zorg. De animo was groot. In totaal kwamen er 46 subsidieverzoeken binnen die bij elkaar een bedrag van ruim € 2,5 miljoen vertegenwoordigden. Uiteindelijk ontvingen 14 projecten een subsidie ter waarde van ruim € 600.000,-.

Ondanks dat het college positief tegenover de regeling staat, wil zij voor het jaar 2016 een pas op de plaats maken omdat we meer zicht willen hebben op de resultaten van de ervaringen uit 2015.

Wethouder Eibert Spaan: “De komende vijf jaar moeten we als gemeente 6,5 miljoen euro bezuinigen in het Sociaal Domein. Ondanks dat vernieuwing in de zorg noodzakelijk is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, moeten we als gemeentebestuur weloverwogen keuzes maken in het inzetten van het budget en willen we zeker niet dat dit ten koste gaat van de daadwerkelijke zorg aan onze inwoners.” Daarnaast wil het college de resultaten afwachten van de projecten die in 2015 een subsidie ontvingen vanuit deze regeling. Spaan: “Het merendeel van de gesubsidieerde projecten loopt nog, waardoor we nu nog niet voldoende inzicht hebben in de resultaten. We vinden het als college belangrijk dit af te wachten alvorens opnieuw geld beschikbaar te stellen”.

Naar aanleiding van de evaluatie van de eerste tender zal de gemeente Kampen zich beraden om de regeling – al dan niet in gewijzigde vorm – voor 2017 en/of de daarop volgende jaren weer vast te stellen.