Kampen krijgt geen duurzaamheidsconvenant

In de gemeenteraad van donderdag 29 oktober stelde GroenLinks met steun van de SP voor om een duurzaamheidsconvenant af te sluiten.

groen-links1Een duurzaamheidsconvenant is een afspraak tussen de gemeente en het Kamper bedrijfsleven om de economie in onze gemeente duurzamer, dus minder milieubelastend te maken. Het voorstel haalde geen meerderheid. GroenLinks is teleurgesteld dat de gemeenteraad niet voor een duurzamer economie wilde kiezen, maar blijft zich inzetten voor meer duurzaamheid in de gemeente Kampen.

Alleen D66 steunde de motie die GroenLinks en SP indienden. Alle andere partijen stemden tegen. Raadslid Jeurink daarover: “Het is teleurstellend om te zien hoe weinig ambitie de gemeenteraad heeft als het om verduurzaming van onze economie gaat. En dat terwijl de noodzaak van een schonere economie toch overduidelijk is. Het klimaat verandert en fijnstof in de lucht zorgt ervoor dat wij korter leven. De gemeente is al snel tevreden over initiatieven van anderen en meent dat daarmee al genoeg wordt gedaan. Er gebeurt veel goeds, dat is zeker waar, maar het is nog lang niet voldoende. Ook de gemeente heeft daar een verantwoordelijkheid in. Maar in plaats daarvan kiest men voor meer inzet op milieubelastende logistiek en glastuinbouw.”

GroenLinks blijft het belang van duurzaamheid in het gemeentelijke beleid benadrukken. Jeurink: “Eigenlijk zeggen we daarmee wat ook de coalitiepartijen vinden, het staat namelijk letterlijk in het coalitieprogramma. Het wachten is op concrete daden. Een volgende mogelijkheid waar dat kan is het milieubeleidsplan van de gemeente, dat binnenkort herzien wordt. GroenLinks wil dat Kampen echt duurzamer wordt. Hopelijk is daar dan ook steun voor vanuit de coalitiepartijen.”