Kordate sloop sluis verbijstert velen

Kampen reageert ontzet over sloop Kamperschutsluis bij Noordweg

De snelle en onverwachte sloop van de historische sluis, die gevonden was voor de Buitenhaven, heeft veel reacties en vragen opgeroepen. Enerzijds bij betrokken inwoners en anderzijds bij organisaties die hebben gepleit voor behoud waar mogelijk. Enkele politieke partijen hebben gereageerd op de bliksemactie waarop de gemeente weer reageerde. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Als een donderslag bij heldere hemel, zo onverwacht vermorzelde maandagmorgen een sloophamer de unieke sluis. Beter gezegd, het deel dat na de graafwerkzaamheden boven de grond was komen te liggen, maar dat was genoeg om een goede indruk te krijgen van de sluis die in 1868 volgens een vooruitstrevend concept was gebouwd (zie eerdere artikelen onderaan). Tot de dag waarop de sloop werd uitgevoerd, was er geen enkel geluid uit de politiek vernomen maar op de avond van die bewuste dag, maandag 17 oktober, reageerden enkele partijen als door een spin gebeten. De vragen die SP en GroenLinks stellen aan het College van B&W, staan letterlijk geciteerd in de rubriek Politiek.Sloop Kamperschutsluis

Reacties uit de politiek
GroenLinks vindt de sloop onbegrijpelijk en heeft vragen gesteld om vast te stellen of er regels zijn overtreden. Door de snelle sloop vermoedt raadslid Niels Jeurink dat de sluis koste wat het kost moest wijken. De SP reageert bij monde van fractievoorzitter Richard Boddeus verbaasd en volgens hem is de vraag of het behoud van de sluis de moeite waard was, nog niet beantwoord. Wethouder Ekker heeft monumenten in zijn portefeuille maar hij wil niet reageren en verwijst door naar projectwethouder Meijering, die op zijn beurt naar archeologiewethouder Ekker verwijst.

Reactie van de gemeente
Gemeente Kampen stelt dat de sluisresten zorgvuldig zijn gefotografeerd en gedocumenteerd. Daartoe had het archeologisch bureau Econsultancy opdracht toe gekregen. Ook in de jaren ’60 was dat al gebeurd bij de demping van de oude vestinggracht. De gemeente blijft hameren op de vervuilde grond en het intact houden van het nog begraven onderste deel van de sluis. Stadsarcheoloog Alexander Jager heeft geconcludeerd dat het bovenste deel slechts een omhulsel was en daarmee niet de moeite tot bewaren. Over de procesgang wordt met geen woord gerept.

Reacties van BEB, RCE & inwoners
Bij monde van Berry Zandbergen laat Stichting BEB (Behoud Erfgoed Brunnepe) weten dat zij het hier niet bij laat zitten. RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) was als landelijke overheidsdienst in eerste instantie niet betrokken bij de bijzondere vondst maar laat weten de zaak nu toch door te spelen naar één van haar ‘consulenten’. Inwoners reageren vol onbegrip, op een enkeling na die stelt ”opgeruimd staat netjes”. Anderen geven aan dat je natuurlijk niet alles kunt bewaren maar dat dit hoogstwaarschijnlijk zeker de moeite waard was geweest. Tegenover de parkeergarage en de Hanzedagen groeit het wantrouwen.

Communicatie en verbinden
Saillant detail is het feit dat ambtenaren op het gemeentehuis juist vorige week een communicatiecursus hebben gevolgd hetgeen nog geen resultaat lijkt te hebben opgeleverd. Monumentenkenner Ernst Hupkes merkt fijntjes op dat het thema van de Hanzedagen volgend jaar luidt ’water verbindt’, precies datgene wat de functie van de sluis was. Er is een diep gat geslagen tussen burger en bestuur, dieper dan het ontstane gat aan de Noordweg in Brunnepe.Sloop Kamperschutsluis

Zie ook:
Archeologisch vondst Noordweg gesloopt
Secretaris HSSN duidt grote waarde gevonden sluis in Brunnepe (video)
Historische vondst aan Noordweg dreigt verloren te gaan
Archieffoto van de uitwatering schut- en keersluis tussen Buitenhaven en stadsgracht (Singel)


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673