Kampen startklaar voor aanpak woningbouw

Foto van auteur

Door Rudi Last

Het college van burgemeester en wethouders stelde vandaag het programmaplan versnelling woningbouw vast. De woningnood is nog altijd hoog. En het bouwen van nieuwe woningen is moeilijk en duur. Toch is het nodig om maatregelen te nemen om voor iedereen een passende woning te kunnen bouwen. Hiervoor is een programmaplan gemaakt om ervoor te zorgen dat er tot 2032 minstens 4.000 woningen bijkomen in de gemeente Kampen.

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag op de woningmarkt is het nodig om aan de slag te gaan met een andere werkwijze. In het programmaplan versnelling woningbouw wordt beschreven hoe dat eruit ziet. Hiermee is ook de organisatie opgetuigd en in de perspectiefnota is geld gereserveerd voor zowel de projecten als de organisatie. Kortom, de gemeente Kampen is klaar om uit de startblokken te komen.

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis: We zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de bouwbedrijven en ontwikkelaars. Kunnen en willen zij over gaan tot het bouwen van woningen? Aan ons als gemeente de taak om er alles aan te doen om de juiste condities te scheppen voor deze partijen om toch te bouwen. Met dit programma zijn we er klaar voor om aan de slag te gaan.”

Het is daarbij de uitdaging om op zoek te gaan naar mogelijkheden om bouwplannen sneller uit te voeren. We kijken hoe we ruimtelijke procedures slimmer en daarmee sneller kunnen doorlopen, zodat plannen eerder uitgevoerd kunnen worden. Stappen worden tegelijkertijd gezet in plaats van na elkaar. Door in snelkookpan sessies rekenen, tekenen, onderzoeken, participatietrajecten en het juridisch vastleggen van afspraken meer gelijktijdig en in samenhang uit te voeren, kan de ontwikkeltijd korter duren.

Op de korte termijn wordt ingezet op het toevoegen van 120 flexwoningen in de komende twee jaar. Ook wordt ingezet op het binnenhalen van subsidies en het aanpassen van plannen waar dat mogelijk is. Voor de iets langere termijn gaat de gemeente ervoor zorgen dat er meer plannen zijn waarmee we kunnen bouwen. Hiermee kunnen vertragingen in projecten beter opgevangen worden om toch de gewenste woningproductie te halen. We bouwen daarbij adaptief en baseren de fasering en planning van nieuwbouw op de woonbehoefte en maken daarmee het woningaanbod passend voor iedereen.

“Kortom, we zijn optimistisch over onze opgave en we zijn er klaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zitten”, aldus wethouder Van der Sluis.

Gerelateerde Berichten

%d bloggers liken dit: