Kampen stemt in met Actieplan Verkeersveiligheid om aantal verkeersslachtoffers terug te dringen

Fiets1

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitwerking van het  Actieplan Verkeersveiligheid 2017. De gemeente Kampen wil met dit actieplan bijdragen aan de landelijke inspanningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Het plan bestaat uit een mix van verkeersveiligheidprojecten, die gericht zijn op verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Deze succesvolle projecten zijn al eerder uitgevoerd zoals het Verkeersexamen, Jongleren in het Verkeer en ANWB-Streetwise. Het actieplan biedt ook nieuwe educatieve projecten aan zoals de E-bikeveiligheidsdag, Pazzup (veiligheid rond het spoor) en Patsboem (beeldende fysieke cabareteske voorstelling over verkeersveiligheid).

“Met dit actieplan streven wij naar een duurzame en veilige mobiliteit voor al onze inwoners”, aldus wethouder Gerrit Jan Veldhoen.

Dit actieplan is een uitwerking van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het Rijk. Het actieplan bevat extra maatregelen voor de risicogroepen: fietsers, senioren en jonge beginnende bestuurders.