Kampen strijdt tegen kinderarmoede

Gemeente Kampen heeft op dinsdag 26 maart 2019 in Den Haag haar handtekening gezet onder de ambitie om kinderarmoede in Nederland in 2030 uit te bannen. Intussen hebben zo’n 75 partijen aangegeven mee te willen doen om samen de kinderarmoede in Nederland aan te pakken. Hiermee is de landelijke Alliantie Kinderarmoede een feit.

Wethouder Irma van der Sloot: “Elk mens, dat in onze samenleving aan de kant staat, is er een teveel. Teveel mensen zijn afhankelijk van bijstand. We zien een toename van (langdurige) armoede, die desastreuze gevolgen kan hebben voor kinderen. Daarom willen wealle kinderen in Kampen een kansrijke start geven.”

Kinderarmoede in Kampen voorkomen
In 2018 heeft gemeente Kampen de kindregelingen al uitgebreid. Gezinnen met kinderen worden ondersteund door bijdragen voor sport, cultuur, activiteiten en zwemmen. Ook op school wordt ondersteuning geboden door een computerregeling, een overgangsregeling van het primair naar het voortgezet onderwijs en financiële ondersteuning bij schoolreisjes en (school)kampen. “Dit jaar praten we verder met het onderwijs en bekijken we wat we nog meer kunnen doen om kinderarmoede ook echt te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting op scholen, extra huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minimagezinnen of spreekuren binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.”

Kinderarmoede in Nederland
In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

Met de Alliantie Kinderarmoede komen organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Wij geloven dat we kinderarmoede alleen kunnen aanpakken als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*