Kampen wil steunmaatregelen voor tuinbouwers

De gemeenten Kampen en Noordoostpolder doen een dringend beroep op het kabinet en het Europees Parlement om steunmaatregelen te treffen voor tuinders die getroffen worden door de Russische boycot op landbouwproducten.

In een gezamenlijke brief aan het kabinet, namens beide gemeenten, de provincie Overijssel en de tuinbouwsector uit Kampen en Noordoostpolder, uiten zij hun zorgen over de financiële schade die bedrijven oplopen door de boycot. Er wordt met klem een beroep gedaan op Den Haag en Brussel om financiële steunmaatregelen te nemen om tuinders door deze ernstige crisis te leiden. Ook wordt aan het kabinet gevraagd om op korte termijn één informatiepunt in te richten waar tuinders terecht kunnen voor vragen over deze crisis.

Aanleiding voor de brief zijn die zorgen, die geuit zijn door tuinders in de Koekoekspolder aan het adres van burgemeester Koelewijn van de gemeente Kampen. In een bijeenkomst die gisteren gehouden is met tuinders werd duidelijk hoe hard de tuinbouwsector getroffen wordt door deze boycot.

Burgemeester Koelewijn: “Ik deel de zorgen van onze tuinders. Het voortbestaan van onze tuinbouwbedrijven is hierdoor ernstig in gevaar. Ter bescherming van onze tuinbouwsector is het noodzakelijk dat er snel steunmaatregelen komen. Ik hoop dat Den Haag en Brussel de urgentie inzien en snel adequate maatregelen treffen”.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Kampen, Noordoostpolder, provincie Overijssel en de tuinbouwsector uit de Koekoekspolder (gemeente Kampen) en de Noordoostpolder.

tuinbouw

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*