Kamper Column Tuss’ndeurtien – ‘Wie de skoe past..’

tussndeurtien

WIE DE SKOE PAST

Op goeie voet stoan angt niet allenig of van oe gedrag, maar veural van wat aj an oe voetn em.

Theo pluust de krant uut en zeg: “Muj niet meedoen Siep?”
“Met wat?”
“Now, met die oge ákkies race, ‘leuke prijzn’ stiet d’r bi’j. Ze zuukn nog deelnemers die tot et uuterst wiln goan um de ‘ilarische hactiviteit deur te loatn goan” zeg ie.

Leuke prijzn ol ik wel van, maar winn’n, oh maar. Et kostn mien oardig veule muuite veurdak op die ákkies kon loopm en de gang d’r een bietien in ad. Mien mo zeeg al bemoedigend: “kiend kiend, ie bin net een ‘ane met stront an de pootn” Op d’olde brugge met een rot gang d’r in, zat ik elke keer vast met mien pumps. D’r waarn wel van die plastiekn ‘ulsies, maar mien leer stroopm as palingvel van d’akke of. Soams plakkn mien va et eempies met Velpon vaste, maar ’t mooie was d’r dan wel of. Sunde.

Bi’j de skoelezer kuj now oe skoe loatn bekiekn. Alles kunn ze d’r uut gewaarwurn. Veurdak ammehoela zegge, zol ik toch wel willn weetn of mien verlangns in de skoe leesbaar bin. Joarn lank sjouw ie oe met die noald’ákkn niet allenig de tien’n, maar ook de rugge an gruzelementn. Vrogger mos ie oe pumps nog inloopm ook. Ie konn ze wel net op det plekkien woar as’t zo merakels op de knokkel drukkn uut loatn drukkn of op de leest loatn zettn.

Spurtskoen´n bi’j een nauw rukkien was veur ‘n strenge skooljuffrouw en d’evangeliste. Niet bepoald mien kattegerie. Older ewurn, is d’ofstand die ak kan loopm ov’ankeli’jk van skoeisel, en oe veule mien voetn uut’oln. Buutn de stad is menig bákkien koffie in’elast, dak eem kan zittn. Gelukkig is’t in urde um wandelskoenn an t’em. Uut een bietien fesoenli’jke skoe kuj de binnzool zo uutroppm en oe steunzooln d’r in doen. Ándig eur, want wie ef die dingn now niet? Weg met die ákkies.

Toch skitterend det wi’j in Kampm een skoenmakert em met 40 joar ervaring in ripperasie. Saamt met zien vrouwgien ef ie d’r nog skik in ook. Kuj zien, et kan best wel. Woarumme die ‘ond Theo zien kroks niet ies opvret begriep ik ook niet. Det bin gien skoenn van krokodillnleer eur, gewoon van gummie. Ik zal ze d’r ene brengn, kunn z’ies kiekn of ze doar wat van of kunn leezn. De skoe mut em verteln wie as ie is, now.

Ach, det kank toch zelf ook wel. Wat det betreft bink een echte skoe-fluusteraar. Wat of ie dut? Genoade, ie kunn beter vroagn, wat of ie niet dut. Zien leeftied? Deur kan ie mooi alles op gooin. Interesse? Alles wat lekker en leuk is en niet te veule muuite kost. Wensn en verlangns? Det de tied een peusien stille blef stoan, de kleinkienders em niet over de kop gruuin en één keer in de week mekronie. Det ie vaker in de bioscoop en ‘t Kruugien mag zittn dan bi’j een uutvaart, et grote risico van older wurn.
Wat of ie zol willn? Ja, det zol ie wel willn.

Man, ik ad ook een paar daagn gien internetverbinding. Ik bin toen best wel een oardige keerl teegn ekoomm. Loat ie now bi’j mienzelf in uus woon’n.
Mien ni’je wachtwoord is: ‘koffieverkeerdx2’ ……dan weet ie det.

Now allo eh
TUSS’NDEURTIEN

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*