Nieuwe subsidiemogelijkheden voor wonen in de binnenstad

Binnenstad

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe subsidieregeling ‘stimulering wonen in de binnenstad van Kampen’ vastgesteld. De bedoeling van deze regeling is de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten door woningen te maken in leegstaande ruimten nabij winkels.

De gemeenteraad heeft een bedrag van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze regeling. Omdat het budget beperkt is, zijn de subsidiebedragen ten opzichte van de vorige regeling (‘fonds wonen boven winkels in de binnenstad’) versoberd. De nieuw te maken woningen zijn wel vrijgesteld van een bijdrage voor het parkeerfonds.

Wethouder Martin Ekker: “Voor de leefbaarheid en de levendigheid van de binnenstad is het uitbreiden van woonmogelijkheden heel belangrijk. Door opnieuw geld beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling willen we stimuleren dat er meer woningen komen.“

Nieuwe subsidieregeling
De maximale bijdrage voor een zelfstandige woning van tenminste 50 m2 is € 10.000,-. De bijdrage voor het maken van een zelfstandige woningopgang is maximaal € 4.000,-. Om te voorkomen dat alle subsidie naar één project gaat, is de maximale bijdrage per project beperkt tot een totaal van € 64.000,-; voor het realiseren van woningen maximaal € 60.000,- en maximaal € 4.000,- voor de woningopgangen in een project.
Er is ook een bijdrage mogelijk van maximaal € 10.000,- voor het herstel van woningen die minimaal drie jaar leeg staan, binnen de maximale subsidie van € 64.000,-.

Het gebied waarvoor de subsidieregeling voor het realiseren van woningen nabij winkels geldt, is uitgebreid met de Voorstraat en de Boven Nieuwstraat naast de Oudestraat, Geerstraat, Hofstraat, Broederstraat, Gasthuisstraat en Buiten Nieuwstraat.

Oude regeling
De oude regeling ‘fonds wonen boven winkels in de binnenstad’ was succesvol. De raad stelde hiervoor tweemaal geld ter beschikking (€ 350.000,- in 2012 en € 500.000,- in 2013) en beide keren is maximaal gebruik gemaakt van de regeling. Hiervan zijn in totaal 40 woningen in de binnenstad gerealiseerd

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*