Op ontdekkingstocht naar inspiratie

Maatschappelijke initiatieven gestimuleerd vanuit Kamper Kracht

De landelijke overheid trekt zich meer en meer terug. Bovendien heeft zij belangrijke taken overgedragen aan de gemeentelijke overheid. De burger is steeds meer op zichzelf aangewezen. Sommige mensen leunen toch nog achterover of wachten af. Al dan niet uit on- of overmacht. Anderen ondernemen juist actie en werken initiatieven uit. Dit wordt vanuit de gemeente bevorderd onder de noemer Kamper Kracht. Dinsdag 10 maart organiseerde de gemeente een bijeenkomst waar maatschappelijke doeners inspiratie konden opdoen.

bord Kamper KrachtWijkcentrum Reyersdam in Brunnepe had aangeboden plaats van samenkomst te zijn. De bijeenkomst begon met een toelichting op, en een introductie van, het begrip Kamper Kracht. Naast communicatiemedewerkers van de gemeente, waren er medewerkers aanwezig van het communicatiebureau SIR uit Enschede. Dat bureau ondersteunt meerdere gemeenten bij het landelijk beleid tot omvorming van het sociale domein. Diverse Kamper organisaties en individuele initiatiefnemers waren naar Reyersdam gekomen en vertelden over hetgeen zij hadden ondernomen en wat zij te bieden hebben.

Zo vertelde Diana over het speeltuinproject aan de Wortmanstraat en Gea uit IJsselmuiden lichtte haar kookinitiatief voor buurtbewoners toe. Debby vertelde over de Weggeefschuur die zij heeft gestart aan de Noordweg en de activiteiten die de Weggeefschuur samen met anderen organiseert. Zoals in december een Sinterklaasmiddag en deze maand een kindervoorstelling waarvan KampenOnline elders op haar website verslag doet. De Kamper Kracht zit ‘m bij dit laatste voorbeeld in het eigen initiatief en in het achterliggende idee om mensen op of onder de armoedegrens een uitje te bieden. Een uitje dat ook open staat voor niet-minima om het verschil tussen arm en rijk even te laten wegvallen. Deze en andere voorbeelden, ideeën en verhalen van Kamper Kracht zijn verzameld op een website. Ook diverse organisaties gaven acte de presence waaronder Buurtzorg (thuishulporganisatie), Zonnebloem (afdeling Kampen), Stichting Welzijn Kampen en het ambulante team van Stichting Philadelphia.

Na de pauze gingen de aanwezigen in groepjes met elkaar aan tafel zitten om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Sommige onderlinge contacten bestonden al en andere werden hier voor het eerst gelegd. Na de brainstormsessies vatte bureau SIR de middag en de mogelijkheden samen. Namens de gemeente gaf Ellen Mulder aan dat zij voor gastreporters twee Kamper Kracht-borden beschikbaar heeft. Iedereen die ideeën heeft kan zich bij de gemeente melden voor advies en ondersteuning. Als communicatieadviseur voor het sociaal domein is Ellen de contactpersoon. Zij is per e-mail bereikbaar op E.Mulder@Kampen.nl. De inspirerende bijeenkomst maakte duidelijk waarom de burgemeester dit jaar in zijn nieuwjaarstoespraak de maatschappelijke doeners roemde. Er gebeurt al veel onder de paraplu van Kamper Kracht!

Veel informatie over Kamper Kracht is te vinden op http://www.KamperKracht.nl
Een verslag van de kindervoorstelling als praktijkvoorbeeld is  te lezen op:  http://KampenOnline.nl/kindervoorstelling-als-Kamper-Kracht/

brainstormsessie Kamper Kracht Reyersdam


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*