Kamper Krachtfonds van start op de Tohopesate

bord Kamper Kracht

“Kamper Krachtfonds” is een feit!

De statuten zijn getekend, de rekening is geopend en alle officiële stukken zijn klaar. Tot nu toe heeft alle energie gezeten in de zaken achter de schermen. Nu is het tijd om te vragen of de inwoners van de gemeente Kampen willen meewerken aan de gezonde samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Bij haar afscheid als wethouder is Lidi Kievit gevraagd om voorzitter te worden van dit lokale gemeenschapsfonds. Zi j heeft daar toen volmondig ‘ja’ op gezegd. Samen met vijf inwoners van de gemeente Kampen heeft zij de afgelopen maanden onderzocht hoe zo’n fonds er uit zou kunnen zien. De meeste lokale fondsen ondersteunen initiatieven van groepen inwoners. Het Kamper Krachtfonds wil juist ook de individuele inwoner waar nodig dat een zetje geven om op eigen kracht verder te kunnen. Daarmee sluit het aan bij het Kamper Kompas.

Het Kamper Krachtfonds heeft een startkapitaal van € 3000,00 ontvangen van Lokale Fondsen Nederland. Dat is een aardig begin, maar niet genoeg om nu al gelijk de individuele inwoner te ondersteunen of om inwoners te stimuleren zich te gaan inzetten voor de samenleving. Daarom ligt tot de zomer het accent op het binnenhalen van kapitaal bij landelijke en regionale fondsen. Maar ook en misschien wel juist bij ondernemers, bedrijven en particulieren uit de gemeente Kampen. Een van de doelen van het Kamper Krachtfonds is geld, dat is bedoeld om maatschappelijk betrokken te ondernemen, binnen de grenzen van de gemeente te houden en daar in te zetten. Dat geldt natuurlijk ook voor inwoners, die geven aan goede doelen.

Het Kamper Krachtfonds is niet alleen geïnteresseerd in geld, maar ook in diensten en andere vormen van betrokkenheid. Daarom stuurt het bestuur twee van haar leden naar de Tohopesate om hele mooie deals te sluiten en natuurlijk om een superaanbieding in de wacht te slepen!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*