Kamperlijntje op de schop

Tussen 5 juni en 28 augustus 2017 rijden er bussen in plaats van treinen tussen Zwolle en Kampen

Dit jaar wordt er begonnen met de voorbereidingen en in 2017 gaan de werkzaamheden aan het spoor van start. Er worden 200 bovenleidingmasten naast het spoor en ondergrondse leidingen naar twee nieuwe technische ruimten voor de stroomvoorziening van 1500 volt naar de bovenleiding aangelegd. Gelijktijdig wordt het spoorgrind, de bielzen en spoorstaven vernieuwd. Daarnaast worden de niet gebruikte sporen op het oude rangeerterrein in Kampen verwijderd.

Bij de wijk Stadshagen komt er een tweede station bij ter hoogte van de Belvédèrelaan. Omdat de snelheid op het traject omhoog gaat van 100 naar 140 kilometer per uur, blijft deze reistijd met de tussenstop op het nieuwe station Stadshagen gelijk.

Bij station Kampen wordt het perron langer en breder en komt er een nieuw plein voor het station voorzien van bankjes met uitzicht op de IJssel en Hanzestad Kampen.

Door de werkzaamheden aan de Kamperlijn rijden er in de periode tussen 5 juni en 28 augustus 2017 bussen in plaats van treinen tussen Zwolle en Kampen en vice versa. In december van dat jaar gaan de eerste elektrische treinen rijden.

Goedkoper, groener, stiller en sneller
Met de elektrificatie van de Kamperlijn, waar nu nog met dieseltreinen wordt gereden, bespaart de provincie op de exploitatiekosten (aanschaf-, onderhoud- en brandstofkosten). Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in het gebied tussen Zwolle en Kampen. Elektrische treinen zijn ook stiller en sneller.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Kamperlijn is te vinden op www.prorail.nl/zwollekampen.

(Bron: provincie overijsel)