College pleit voor behoud theologische opleiding

TU Kampen en TU Apeldoorn mogelijk elders samen verder

In een brief aan de Theologische Universiteit Kampen houdt het College van B&W van Kampen een sterk pleidooi om de onderwijsinstelling voor Kampen te behouden. Een beoogde nieuwe opleiding van de TU Kampen en de TU Apeldoorn gezamenlijk heeft als vestigingsplaats Utrecht op het oog. Ook andere partijen en instellingen zouden dat zeer betreuren.

Theologische Universiteit Kampen

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) besloot in maart 2015 tot de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). De bedoeling is dat de TUK, de TUA en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) hierin participeren. De nieuwe, brede orthodox-protestantse instelling moet de mogelijkheid bieden om ’de gereformeerde krachten te bundelen en de eigen identiteit te behouden’.  Er is een regiegroep gevormd onder leiding van een onafhankelijk kwartiermaker, die zich heeft gebogen over de door de synode gestelde eisen aan de coöperatieve universiteit. ”Geen fusie van kerken of opleidingen”, benadrukte ds. P. D. J. Buijs in het RD. Tevens moesten de verkenners een vestigingsplaats zoeken en het oog is gevallen op Utrecht vanwege allereerst het academisch klimaat.

Veel spreekt voor Kampen
Nadat de keuze van vestigingsplaats via de media naar buiten lekte, deed de SP-fractie in de gemeenteraad een oproep aan burgemeester Koelewijn, die in december nog aanwezig was op de dies natalis van de TUK (zie onderaan). De fractie vroeg hem om in gesprek te gaan met het College van Bestuur en te pleiten voor behoud van de opleiding voor Kampen. Daarbij noemde de SP geen argumenten. In een uitgebreide brief aan de regiegroep noemt het College van B&W wel een aantal argumenten. De middeleeuwse binnenstad ademt traditie uit en vormt een fantastisch decor voor de universiteitsgemeenschap en de spirituele vorming van studenten. Met twee treinstations en een goede wegeninfrastructur is Kampen goed bereikbaar en de regio Zwolle vormt een natuurlijke inbedding met veel mogelijkheden en een theologische hogeschool. Huisvesting is geen probleem voor studenten, die zelf over Kampen positief zijn als studiestad. Ook staan er diverse (grootschalige) gebouwen leeg die beschikbaar zijn voor de opleiding.

Komst Geert Grote Universiteit
Juist die beschikbare behuizing was de aanleiding voor de ‘private’, vooralsnog op filosofie gerichte, Geert Grote Universiteit om te verhuizen van Deventer naar Kampen. Zij hebben in maart en april de leegstaande gebouwen van de voormalige Protestantse Theologische Universiteit aan de Oudestraat betrokken. In het ND sprak Sybrand Buve, secretaris van de Geert Grote Universiteit, de hoop uit ”dat de vrijgemaakt-gereformeerde TUK in Kampen blijft, en dat de verwante theologieopleidingen in Apeldoorn bereid zijn om naar Kampen te komen.” Vooralsnog ziet het daar niet naar uit. In het rapport ’Winst in Meervoud’, dat eerder deze maand uitgebracht werd, worden de definitieve samenwerkingsvoorstellen tussen TUK en TUA geschetst. Hierover worden komend najaar de synodes van de diverse betrokken kerken en instellingen gevraagd om een besluit te nemen.
Theologische Universiteit Kampen

Lobbymarathon benodigd
In haar brief aan de regiegroep GTU biedt het Kamper College van B&W aan om te helpen bij het zoeken naar mogelijkheden. Ook geeft ze aan om graag in dialoog te willen blijven. Wellicht kan het College spreektijd aanvragen op de synodes. Als ze met alle betrokken partijen binnen de Gereformeerde Theologische Universiteit, die in 2017 van start wil gaan met een gezamenlijke bachelor, het gesprek wil aangaan, staat de Kamper bestuurders nog een lange herfst te wachten.

Zie ook:
Bezinning en terugblik tijdens dies natalis TUK
Nieuwe hoogleraar dr. E.A. de Boer benoemd
Blik op de Theologische Universiteit Kampen
Ontwerp GTU nadert voltooiing (TU Kampen)
”Theologische universiteit hoort in Kampen” (SP Kampen)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*