Kerken samen op weg naar federatie Kampen-Noord (video)

Uiteindelijk doel vorming van nieuwe Protestantse Wijkgemeente

Binnen Protestants Kampen wordt er op meerdere plekken gebouwd aan nieuwe wijkgemeenten. De Hervormde Gemeente Kampen bestaat uit drie wijkgemeenten waarvan er twee federeren met de Gereformeerde Kerk Kampen. Wijk C noemt zich al ’Protestantse wijkgemeente in wording’ en voor wijk A  is een concept opgesteld waarin ze een federatie aangaat met de Westerkerk. Hierover werd vorige week geïnformeerd en gediscussieerd in een bijeenkomst die werd geleid door interimpredikant Pieter van Winden.

WesterkerkNa een soms pijnlijk proces waarin een keuze werd gemaakt voor kerkgebouwen (zie onderaan), is het de beurt aan de kerken om zich samen onder één dak te begeven. Hervormde wijkgemeente C is een federatie aangegaan met de gereformeerde wijkgemeente Open Hof. Deze gemeente was al samengegaan met haar gereformeerde broeders en zusters van de Burgwalkerk. In kerkelijk centrum Open Hof kerkten de beide kerken al onder één dak maar nu zijn de kerken en haar wijkgemeenten officieel een nieuwe Protestantse Wijkgemeente aan het worden.

Voor de Broederkerk (wijk A) en de Westerkerk gaat dat niet zo vlot. In de slotdiscussie na de bekendmaking van de gebouwenkeuze liepen de emoties in de Lemkerzaal soms hoog op. Tijdens het inloopuur in de Westerkerk, vorige week woensdag, gaf interimpredikant Pieter van Winden tekst en uitleg over de conceptversie voor de federatieovereenkomst die Wijk C en de Westerkerk moet doen samensmelten. Van Winden is tijdelijk aangesteld als vervanger voor de vertrokken dominee Eelco van der Veer. Belangrijker is echter nog één van zijn andere taken, namelijk de federatie begeleiden. Hierin heeft hij in andere plaatsen al ervaring opgedaan. In het besef dat beeld meer aanspreekt dan tekst, legt Van Winden aan de hand van enkele filmpjes op de website van de Westerkerk het begrip federatie uit (zie onderaan).

WesterkerkUit de toelichting van Van Winden blijkt dat de Hervormde en Gereformeerde Kerk veel meer gemeen hebben dan vaak wordt gedacht. Het enige noemenswaardige kerkordelijke verschil betreft de doop. Van Winden geeft aan dat het federeren op zich niet zo moeilijk is maar veeleer het overbruggen van verschillende gewoontes en cultuurverschillen. Hette Meijering, voorzitter kerkenraad wijk A, noemt als voorbeeld het Avondmaal dat recent in de Westerkerk en de Broederkerk op respectievelijk Witte Donderdag en Goede Vrijdag werd gevierd. Hierover wordt vooralsnog geen uitspraak gedaan. Tijdens de discussie over de conceptovereenkomst voor een federatie, houdt dominee Wilbert Dekker zich in maar merkt uiteindelijk op dat het concept strikt genomen juridisch van aard is en handelt over bestuur, leiding en organisatie. Er is naast het concept een beleidsplan wenselijk. Eén aanwezig merkt op dat er meer gemeentezin uit het document mag spreken en een ander haalt psalm 132 aan. Al met al klinkt er instemming als een gemeentelid afsluitend opmerkt dat er deze avond ”goede vruchten aan de boom groeiden”.

Zie ook:
Stuurgroep brengt gebouwenadvies uit (28 oktober 2015)
Voorlopige besluiten tot kerksanering bekend (26 november 2015)
Concept federatieovereenkomst

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*