Kerkklokken op woensdag

Het vertrouwde geluid van zondag hoor je soms door-de-weeks. Dan word je even stil. Midweeks gelui in de morgen of middag duidt vaak op een begrafenis. Maar gisteren, woensdag, klonken de klokken aan het begin van de avond. De Buitenkerk riep op om in een viering samen stil te worden. Bij het begin van de Vastentijd. Tot aan het gemeentehuis was het gebeier te horen. Helaas zonder gehoor te vinden door de gesloten deuren van het Stadhuis. Terwijl juist daar de oproep door had moeten klinken.
Kampen BuitenkerkNa de voorbije feestelijke carnavalsdagen was het gisteren Aswoensdag. Een dag van gebed en bezinning waarop de veertig dagen van vasten beginnen (zondagen niet meegerekend). Dit ter voorbereiding op het grote feest van Pasen dat daarna aanbreekt. In de Rooms-Katholieke kerk konden de gelovigen een askruisje halen als teken van boetedoening en zo ook in onze Buitenkerk. De bisschoppen in Nederland hebben aangegeven dat Aswoensdag en Goede Vrijdag echte dagen van onthouding zijn. De overige dagen mag men feitelijk zelf invullen met matiging in drank, spijs of andere zaken. Ook protestantse kerken staan meer en meer stil bij het begin van de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer waarin je je bijzonder richt op God en je medemens, dichtbij of ver weg.

Het gebeier van de Buitenkerk had door mogen klinken tot in het stadhuis maar daar lijkt men de klokken niet te hebben horen luiden. Noch letterlijk noch figuurlijk. Terwijl in feite de Raad van State ons gemeentefront al heeft opgeroepen tot bezinning. Deels heeft de Raad van State zelfs inkeer opgelegd want het gedroomde dorp aan de geplande hoogwatergeul voor mensen met teveel geld is van de kaart geveegd. Alsof men aan ons gemeentefront nog in carnavalsstemming verkeert, zo schreeuwt men over de partijen heen die in het gelijk zijn gesteld. Als om hen geheel te overstemmen. Dat lijkt op een zwaktebod of, erger nog, het negeren van de Raad van State. De eerste de beste politieagent op straat zou je bij zulk tegensputteren onmiddellijk beboeten voor belediging. Het overschreeuwen speelt echter op een hoger niveau en is zelfs minachting van het hof.
Kampen MammonHoewel binnen ons gemeentelijk bestuur momenteel een confessionele meerderheid zetelt, wil het College van B&W blijkbaar toch de Mammon dienen. Geld is het argument waarmee zij koste wat het kost hun plannen wil doordrijven. Terwijl juist de neutrale rechterlijke macht heeft gewezen op goed rentmeesterschap van de natuur die ons gegeven is. Probeer dit alles nog maar aan een scholier uit te leggen tijdens het vak maatschappijleer. Ongetwijfeld gaat die scholier dan later psychologie studeren in de (ijdele?) hoop er alsnog vat op te krijgen. Gezond boerenverstand zegt simpelweg: ”Als de hoogste baas heeft gesproken, kun je je er alleen maar bij neerleggen en de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken”. Daarvoor zouden dan vervolgens, zoals de gewoonte is, knappe koppen en goochelaars met cijfers ingehuurd kunnen worden. Maar zelfs dat geld kan bespaard worden want de werkgroep Zwartendijk heeft zich al heel dapper daarover gebogen, voor zover hun mogelijkheden reiken.

De enige niet-confessionele partij binnen ons gemeentelijk bestuur kan terecht in Amsterdam. Daar schijnt een vastencoach te zetelen die op niet-religieuze gronden begeleidt bij bezinning en inkeer. Voor mensen die (nog?) in de ontkenningsfase van het geloof zitten. De bestuurders, die de kerkklokken gisteren op woensdag hebben horen luiden en weten waar de klepel hangt, gaan een enerverende tijd aan ons gemeentefront tegemoet. Zowel in werk als privé worden zij de komende 40 (inmiddels 39) dagen uitgedaagd om tot inkeer en bezinning te komen. Dat valt ruimschoots binnen de 12 (inmiddels 11) weken die de Raad van State heeft gegeven. Bij (tijdige) inkeer wordt deze uiterst stressvolle periode bovendien ingekort en blijven er alleen maar winnaars over! Het kostenplaatje laten we daarbij buiten beschouwing. De Mammon heeft al huisgehouden en kunnen we alleen maar terug proberen te dringen. Zo waarlijk helpe God ons allemachtig. Nee, pardon, zo waarlijk helpe ons God allemachtig.

MrM@KO

 

 

 

 

contactadres: MrM@KampenOnline.nl


vastentijd woestijn

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*