Komst hospice voor eindelevenszorg welkome aanvulling op zorgaanbod in Kampen

Ingezonden door de gemeente Kampen.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college de afgelopen maanden laten onderzoeken of er behoefte is aan een hospice voor eindelevenszorg in de gemeente Kampen. Uit deze verkenning blijkt dat een zogeheten ‘bijna-thuis-huis’ een welkome aanvulling is op het bestaande zorgaanbod.

In gesprek met vertegenwoordigers van lokale zorgverleners en zorgvragers is de behoefte van een hospice in de gemeente Kampen onderzocht. Uiteraard is ook gekeken naar de beschikbaarheid van hospicebedden in de regio. De verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van de motie Hospice van ChristenUnie, CDA en GroenLinks uit november 2018.

Uit de verkenning blijkt dat het aantal palliatieve bedden bij ziekenhuizen in de regio en hospices in de regio in aantal voldoende is, maar er ter aanvulling wel behoefte is aan een kleinschalig bijna-thuis-huis in de eigen gemeente, wanneer thuis sterven niet meer gaat. In Kampen zou een bijna-thuis-huis dan ook een mooie aanvulling zijn op de reeds bestaande palliatieve thuiszorg, en ook een aanvulling op de bestaande palliatieve units bij ziekenhuizen en hospices in de regio. Uitgangspunt daarbij is het streven naar een ‘bijna thuis’ situatie, door het werken met vrijwilligers, de huiselijke sfeer, de prettige bejegening, het klantgericht werken en de kleinschaligheid van de voorziening.

Wethouder Jan Peter van der Sluis is blij met deze uitkomsten. “De groep die deze zorg nodig heeft en waarbij het thuis uiteindelijk niet meer gaat; de alleenstaande oudere, de overbelaste mantelzorger, zal komende jaren groeien. Tegelijk is er ook behoefte bij gezinnen en bij jongeren die niet in een verpleeghuis willen sterven of liever niet buiten Kampen naar een hospice willen. Daar kan met een hospice in worden voorzien.”

Intussen hebben zich al meerdere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gemeld die graag diensten zouden willen verlenen in een beoogd hospice. Ook zijn er sponsoren gevonden die een financiële bijdrage willen leveren. Er is intussen een actieve groep initiatiefnemers ontstaan. De wethouder juicht toe dat ondernemers en vrijwilligers in de gemeente Kampen samen de schouders willen zetten onder de komst van een hospice. “Waar het kan, willen we dit als gemeente mede mogelijk helpen maken.”

Meedoen? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter van de werkgroep, Lubert Bosman via l.bosman@leliezorggroep.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*