Koninklijke Erepenning voor 100-jarig Concertkoor Immanuel

Concertkoor Immanuel

Dinsdagavond reikte burgemeester Koelewijn in de Burgwalkerk van Kampen de Koninklijke Erepenning uit aan het jubilerende Concertkoor Immanuel, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

KoninklijkeErepenningOp 2 februari 1916 kwamen in Kampen vijf enthousiaste mannen bijeen in De Beurs aan de Diek, een niet meer bestaand gebouw op de hoek van Dorpstraat en de St. Nicolaasdijk in Kampen. De heren Voerman, Vos, Van de Weerd, Van Werven en Van de Wetering waren van plan een muziekvereniging op te richten. Bij gebrek aan instrumenten en geld, besloot men toen om een Christelijke Gemengde Zangvereniging op te richten. Aanvankelijk had deze vereniging nog geen naam. Desondanks groeide zij in vier weken uit van acht tot veertig leden. Na zes weken bedenktijd werd besloten het koor Immanuel te noemen.

De eerste dirigent was de heer Hein Stoel. Na enkele jaren droeg hij zijn dirigeerstok over aan de 19-jarige Lammert Neijmeijer. Deze was vanaf zijn zestiende koorlid en volgde muzieklessen in Zwolle. Onder zijn leiding groeide het ledenaantal gestaag. Op Neijmeijers verzoek werd Immanuel lid van de toenmalige Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen in Den Haag. Zo kreeg de vereniging recht om deel te nemen aan diverse concoursen in Zwolle en Meppel. Volgens de annalen trokken de koorleden per fiets op naar de concoursplaatsen, waar de ingestudeerde liederen ten uitvoer werden gebracht. Vanuit de lagere regionen wist Immanuel door de jaren heen op te klimmen tot de afdeling uitmuntendheid. De verworven medailles en lauwerkransen maken nog steeds deel uit van het vaandel van de zangvereniging.

Tegenwoordig is Concertkoor Immanuel een bloeiende vereniging met 99 enthousiaste leden. Het koor heeft de afgelopen jaren onder leiding van dirigent Harrie Poulssen praktisch alle grote werken uit de klassieke koortraditie gezongen. Ook moderner werk staat op het repertoire. Het koor treedt op in zowel Nederland alsook in het buitenland. Zo werden concerten gegeven in Duitsland en Oostenrijk. Het koor neemt, qua aard en omvang, een bijzondere plek in de regio in en heeft een grote schare luisteraars.

Koninklijke erepenning
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Koninklijke Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.