Koninklijke onderscheiding voor de heer Hendrik van den Heuvel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Woensdagmiddag 13 april reikte burgemeester Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Hendrik van den Heuvel. De heer Van den Heuvel werd tijdens de ouderencontactmiddag in “De Veenhof” te Kamperveen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1985 tot 1992 heeft de heer Van den Heuvel als notabel gediend bij de Hervormde Gemeente van Kamperveen. Zoals in meerdere kleinere dorpen speelt ook in Kamperveen de kerk een belangrijke rol binnen de gemeenschap. Op spiritueel vlak maar ook op het sociale vlak. De heer Van den Heuvel hield als notabel toezicht op beheer kerkelijke goederen en inzamelen van kerkgelden.

Van 1985 tot 2001 maakte de heer Van den Heuvel deel uit van het schoolbestuur van basisschool ‘de Koldewijn Schoele’. De laatste vijf jaar was hij voorzitter van dit bestuur. De heer Van den Heuvel is betrokken geweest bij het verloop van het christelijk onderwijs van de school en het onderlinge welzijn van de gemeenschap. Van 1993 tot 2005 heeft de heer Van den Heuvel de taak als ouderling op zich genomen. Binnen de kerkenraad en ook binnen de gemeente zocht en zoekt hij naar verbinding tussen mensen en tussen verschillende standpunten.

In de periode 2005-2007 wist hij zijn betrokkenheid op een andere manier invulling te geven door pastorale werkzaamheden te verrichten namens de Hervormde Gemeente van Kampen, waarbij hij als taak had het bezoeken van oudere mensen.

In de periode van 2007 tot op heden heeft de heer Van den Heuvel zich ingezet als scriba voor de Hervormde gemeente van Kamperveen.
ridder