Korteweg 4 sinds 1 januari hoofdlocatie van WijZ welzijn Kampen

Onlangs is de hoofdlocatie van WijZ welzijn Kampen verhuisd naar het Multifunctioneel Centrum aan de Korteweg. Dat was al een onderdeel van WijZ, en nu is het gehele hoofdkantoor verplaatst naar deze locatie. Dat betekent dat inwoners van Kampen voor een aantal vormen van dienstverlening in het vervolg terecht kunnen aan de Korteweg.

De hoofdlocatie van WijZ was gehuisvest in het Proveniershuis aan de Burgwal. In het kader van bezuinigingen is die locatie van WijZ welzijn Kampen opgegeven en zijn de diensten samengevoegd tot één hoofdkantoor in Korteweg 4.
Dat Multifunctioneel Centrum is bij veel kampenaren ook bekend omdat poppodium ’t Ukien er in zit, met oefenruimtes voor bands. Daarnaast vinden er welzijnsactiviteiten plaats en kunnen er zalen worden gehuurd.

Nieuw is nu dat Kampenaren er ook terecht kunnen voor vragen, zorgen en ideeën over onder meer mantelzorg, over je wijk, jongeren, nieuwkomers, vrijwilligerswerk, algemene hulpvragen, (zoals iemand die eenzaam is of de deur niet uit kan), buurtbemiddeling, buurtinitiatieven of welzijn op recept. Het volledige overzicht van de mogelijkheden staat op www.wijz.nu

Vanzelfsprekend is locatie Korteweg 4 tijdens de lockdown zeer beperkt toegankelijk. Alleen als het echt nodig is kunnen inwoners er op afspraak terecht voor face to face ondersteuning. De overige ondersteuning gebeurt telefonisch of online.

Het nieuwe adres van de hoofdlocatie van WijZ welzijn Kampen is Korteweg 4, 8261 DC. WijZ is daar te bereiken voor vragen, zorgen en ideeën of via kampen@wijz.nu, tel 038-4691500.