Lekkende tunnel bij Frieseweg wordt onder handen genomen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De tunnel voor voetgangers en fietsers, nabij de Ganzensluis, lekt. Om te voorkomen dat de tunnel geheel in verval raakt, wil de gemeente in 2020 renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Dat valt samen met geplande wegwerkzaamheden. De kosten bedragen 45.000 euro.

Dat lijkt veel geld voor een tunnel die op dit moment nog nauwelijks wordt gebruikt. Maar de gemeente Kampen denkt dat deze fiets- en voetgangerstunnel in de toekomst nog een belangrijke rol gaat spelen in de toeristische ontwikkeling van het gebied. ‘Het eerstvolgende moment om de werkzaamheden rondom deze lekkende tunnel te combineren met andere wegwerkzaamheden is pas over vijftien jaar. Dan is er niets meer over van deze tunnel’, zo verklaarde het College van B&W tijdens het wekelijkse persmomentje. De tunnel verbindt camping Seveningen met het zwembad Seveningen.

Drukte en ongevallen
De tunnel onder de Frieseweg is 52 jaar oud. De Frieseweg had een drukke oversteekplaats voor fietsers door het zwembad aan de ene zijde en het sportpark aan de andere zijde. Ook fietsers van het Kampereiland staken hier over. Toen in mei 1967 hier weer een ongeval plaatsvond, zette directeur Born van BOMEFA Metaalwaren Fabriek in Kampen een actie op voor een veilige oversteek. Het werd een 27 meter lange tunnel, gemaakt van betonnen ringen met een binnenmaat van 2,5 meter hoog en 2 meter breed (wel wat smal, maar de elementen waren direct beschikbaar). Aannemersbedrijf Ten Brinke (die net met de Europa-allee zou beginnen) bood aan gratis het grondwerk te doen. De gemeente legde de aansluitende fietspaden aan. NV Koldijk bood gratis verlichting aan. De resterende 20.000 gulden die benodigd was voor de aanleg, werd bijeengebracht door bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren. De tunnel kon nog voor het nieuwe zwemseizoen, op 26 juni 1967 worden geopend door burgemeester Berghuis.

Op dit moment heeft de tunnel beperkt nut. Het zwembad hoort nu bij Camping Seveningen en het sportpark bestaat niet meer. De campingeigenaar wil in 2020 het beheer van het zwembad beëindigen en op het campingterrein een eigen zwembad aanleggen. Hoewel het nut van de tunnel hiermee geheel verloren lijkt te gaan, denken de gemeentelijke bestuurders daar toch anders over.

Gebiedsontwikkelingen
Behoud van de tunnel laat alle mogelijkheden open voor de ontwikkeling in het gebied rond Seveningen. Op 17 april 2019 nam de Raad een motie aan waarin de Raad het College verzoekt voor 1 november 2020 een gebiedsvisie Seveningen aan de Raad aan te bieden. Het gaat om het gebied rond het Gat van Seveningen en langs de Seveningseweg. Op 24 september stemde de gemeenteraad in met de notitie Waterrecreatie en met de visie Vrijetijdseconomie. Deze twee documenten zijn uitgangspunt voor de op te stellen gebiedsvisie Seveningen. Om te voorkomen dat de vervallen tunnel tegen die tijd een probleem zou kunnen vormen, wordt de tunnel nu aangepakt en niet pas tegen de tijd dat het nodig is voor de gebiedsontwikkeling.
Volgens het College van B&W heeft dat als voordeel dat de werkzaamheden nu samenvallen met het geplande onderhoud aan de Frieseweg in 2020. Volgend jaar asfalteert de provincie namelijk de Frieseweg. ‘Dit is een mooi moment om de tunnel aan te pakken. Het herstel houdt in dat wij de grond boven de tunnel weghalen, het beton schoonmaken en een soort dakleer op de betonnen ringen leggen. Daarna brengen wij de grond terug’, aldus het college in haar voorstel. De kosten voor het herstel bedragen naar verwachting 45.000 euro. In het geval dat de werkzaamheden nu niet worden uitgevoerd, is de eerstvolgende (combinatie)mogelijkheid pas over ongeveer vijftien jaar, het moment waarop weer een nieuwe asfaltering gepland staat. Volgens het College is dergelijk uitstel geen optie. ‘De tunnel gaat in die jaren zover in kwaliteit achteruit, dat niet meer kan worden volstaan met het aanbrengen van dakleer.’ Kortom: de kosten zullen dan beduidend hoger uitvallen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*