De woningnood blijft hoog, ook in de gemeente Kampen. De gemeente en woningbouwcorporaties gaan daarom op zoek naar locaties waar versneld sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Daarbij wordt het concept flexwoningen losgelaten. Er wordt ingezet op permanente woningbouw.

In totaal wordt ruimte gezocht voor ongeveer 120 sociale huurwoningen die versneld gebouwd gaan worden. Versneld bouwen betekent dat de huurwoningen binnen 2 jaar nadat het idee ontstond, zijn gebouwd.

Buitenbroeksweg, flexwoningen
Een eerste mogelijkheid voor 24 woningen is gevonden aan de Buitenbroeksweg. Hier worden in 2024 flexwoningen gebouwd. Flexwoningen zijn woningen die te verplaatsen zijn. De woningen kunnen 45 jaar bewoond worden. Na 10 jaar vindt er een evaluatie van het project plaats. Wanneer dit succesvol blijkt, wordt het uitgangspunt deze woningen na 15 jaar te verplaatsen, losgelaten.

Permanente sociale huurwoningen
Wethouder Wonen, Jan Peter van der Sluis: “Naast de flexwoningen aan de Buitenbroeksweg, zoeken wij nog ruimte voor nog eens ongeveer 100 huurwoningen verdeeld over meerdere locaties. Vooral voor starters op de woningmarkt is er een grote behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen.“

Gemeente wil het principe van flexwoningen loslaten en inzetten op versnelde permanente bouw. Dit voorkomt verplaatsingskosten. Bovendien biedt de nieuwe Omgevingswet mogelijkheden voor een snellere procedure, ook bij permanente bouw. Dit was onder de oude wet niet mogelijk.

Bij het zoeken naar locaties, kijken gemeente en corporaties onder andere naar Reevedelta. Maar ook in andere kernen en wijken in de gemeente zijn wellicht mogelijkheden te vinden. Op alle nieuwe locaties waar versneld sociale huurwoningen worden gerealiseerd, bouwen gemeente en corporaties permanente woningen.