Live vanaf 19.30 uur: vergadering van de gemeenteraad

Vanavond kunnen we weer Live meekijken naar de openbare vergadering van de gemeenteraad. De camera’s in de raadzaal gaan ongeveer 19.25 uur aan. Klik op onze website in het menu op de Live knop om de uitzending te starten.

Het wordt weer een lange zit voor de raadsleden, Burgemeester en wethouders. Na het vragenhalfuurtje, besluitenlijst, ingekomen stukken en mededelingen staan de volgende bespreekstukken op de agenda:

6 Raadsvoorstel beleidsplan sociaal domein gemeente Kampen ‘op koers’
7 Raadsvoorstel uitbreiding parkeerterrein Buitenhaven
8 Raadsvoorstel businesscase voortgang proces samenwerking en verzelfstandiging cultuursector

Daarna volgen nog de volgende raadsvoorstellen als hamerstuk

9 Raadsvoorstel aankoop opstallen Kamper Wieler Club, Haatlanderdijk 29/29a
10 Raadsvoorstel verordeningen sociaal domein
11 Raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie: “Kaderstelling decentralisatie Kampen”
12 Raadsvoorstel controleprotocol ten behoeve van de jaarrekeningen 2014-2018
14 Raadsvoorstel vaststellen Integraal Veiligheidsplan gemeente Kampen 2015-2018: ‘Kampen, een daadkrachtige en verbindende partner in veiligheid
15 Raadsvoorstel aanpassen beeldkwaliteit voor onkruid op verharding
16 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging

en als laatste bespreekstuk “Motie Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers”

Foto: Kampenair
Foto: Kampenair

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*