Livestream commissievergadering Ruimtelijke ontwikkeling

Vanavond, vanaf 19.30 uur, kun je via onze website weer Live meekijken naar de openbare vergadering Ruimte Ontwikkeling van de Gemeente Kampen. klik hiervoor op de Live optie in het menu.

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
– Woonvisie Kampen 2016-2021
– uitwerking Parapluovereenkomst Grondbank
– vaststellen bestemmingsplan Deprogrammeren woningbouw (parapluplan)

Informatieve onderwerpen die op de agenda staan zijn:
– Informatienota stand van zaken revitalisering bedrijventerrein Haatland
– Brief windmolenpark Hattemerbroek

HAMERSTUKKEN zijn:
Intrekken bestemmingsplan ‘IJsselmuiden Dorpsrand, 1e herziening Parallelweg 1’
Vaststellen bestemmingsplan IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat
Vaststellen bestemmingsplan Grafhorst 2012, 1e herziening woningbouw Voorstraat
Vaststellen bestemmingsplan ‘Het Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase’
Vaststelling bestemmingsplan Beltweg en omgeving
Vaststelling bestemmingsplan Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18