Video Dodenherdenking in Kampen

Woensdag 4 mei 2016 was de dodenherdenking bij het monument aan de De la Sablonièrekade in Kampen Live te volgen via KampenOnline. Aan de uitzending werd onder andere meegewerkt door monumenten kenner Ernst Hupkes, stadsdichter Ilja Alberts, Carin Koopman en Kees Prins van Cultuurzien en stadsgids Bert Hazenbos. Degene die het gemist hebben kunnen de uitzending hier nogmaas bekijken

Bekijk de video van de uitzending hierboven in de player.

Programma dodenherdenking Kampen 4 mei 2016

Het volledige programma van de dodenherdenking op 4 mei 2016 in Kampen was als volgt:

18.00 uur Vlaggen halfstok
Leden van de drie scoutinggroepen in Kampen verzorgen het hijsen van de vlag bij alle monumenten. Leden van de Nationale Reserve, scouting en het 11e pantsergeniebataljon uit Wezep houden de wacht bij de monumenten.

18.45 uur Bijeenkomst bij het Indiëmonument in het plantsoen.

18.55 uur Er wordt een gedicht voorgedragen.

19.00 uur Taptoe bij het monument in het plantsoen door een blazer van het Stedelijk Orkest, gevolgd door kranslegging door een lid van het college van B&W. Vervolgens 2 minuten stilte, wat kenbaar gemaakt wordt door een taptoesignaal. Aan het einde van de 2 minuten stilte wordt bij het monument een eresignaal geblazen. Vervolgens treden het collegelid en de leden van het 4 mei comité naar voren, staan een moment stil bij de bloemen, lopen rondom het monument en vervolgen hun weg. Daarna zijn de overige aanwezigen in de gelegenheid bloemen te leggen.

19.25 uur Start Live uitzending KampenOnline vanaf De la Sablonièrekade

19.25 uur Start stille tocht op het Van Heutszplein. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vaardigen een delegatie leerlingen af, die deelneemt aan de stille tocht. Van twee daarvoor aangewezen basisscholen en van één aangewezen school voor voortgezet onderwijs lopen elk zes leerlingen mee vooraan in de stoet. (De Trimaran, Dr. Schaepmanschool, en het Pieter Zandt College). De stoet wordt begeleid door twee tamboers van het Stedelijk Orkest.

De leerlingen van Dr. Schaepmanschool leggen bloemen bij een aangegeven plek aan de IJsselkade (ter nagedachtenis aan alle mensen die per boot naar Kampen werden aangevoerd en daar doorgingen per trein) en bij de Synagoge. Als de stille stoet verder gaat, kunnen kinderen die bij dat monument hebben gestaan zich bij de stoet aansluiten (adoptiescholen).

De route van de stille tocht loopt vanaf de IJsselkade, door de Prinsenstraat, waar bloemen worden gelegd door leerlingen van De Trimaran, over de Vloeddijk naar het monument aan de De la Sablonièrekade.

Bij de IJsselkade, de Synagoge en bij de fusilladeplaats aan de Prinsenstraat staan erewachten opgesteld.

De Stichting Luidklokken Bovenkerk zal tijdens de stille tocht een klok met gedempte – of omfloerste – klepel luiden.

19.50 uur Aankomst bij het monument aan de De la Sablonièrekade. Inleidende muziek van het Stedelijk Orkest.

19.54 uur Kranslegging door de burgemeester, die vervolgens kort spreekt.

20.00 uur Begin van de twee minuten stilte. Dit wordt kenbaar gemaakt door het taptoesignaal bij het monument.

20.02 uur Einde van de twee minuten stilte.

Het Wilhelmus wordt gezongen en gespeeld (twee coupletten). Er worden bloemen gelegd door leerlingen van het Pieter Zandt college. Er wordt een gedicht voorgedragen.

Hierna zet de afsluitende muziek in. Dan treedt de vertegenwoordiging van het college van B & W naar voren, staan een moment stil bij de bloemen en vervolgen de weg. Vervolgens worden bloemen gelegd door schoolkinderen die terzijde staan opgesteld (w.o.de adoptieschool) en zijn de verdere aanwezigen in de gelegenheid bloemen bij het monument te leggen.

Om uiterlijk 21.10 uur worden de vlaggen binnengehaald.

De deelnemers aan de stille tocht worden verzocht om ruim op tijd aanwezig te zijn op het Van Heutszplein. Degenen die in de stoet meelopen worden uitgenodigd om tijdens de tocht in aansluiting op de schoolkinderen bloemen te leggen bij de IJsselkade, de Synagoge, in de Prinsenstraat en/of bij het monument. Alle deelnemers worden verzocht zich te willen gedragen in overeenstemming met de sfeer van het gebeuren.