Logopedisten en SP bundelen krachten

logopedie

In de afgelopen raadsvergadering werd het voorstel van Kamper logopedisten om preventieve logopedische screening van vijfjarigen in het regulier basisonderwijs te herintroduceren ingebracht door de SP. 

“Het doel van deze screening is om alle vijfjarigen uit de doelgroep te screenen en de kinderen die (mogelijk) logopedische problematiek hebben door te verwijzen naar een logopedist. Op die manier voorkomt men dat logopedische problematiek onopgemerkt blijft en die kinderen in hun schoolloopbaan grotere kans hebben op taalachterstand, leerachterstand en problemen bij het leggen van sociale contacten”, aldus Gertjan van Wijngaarden, raadslid namens de SP.

Vorig jaar werd de screening wegbezuinigd. Dit jaar hebben de Kamper logopedisten de koppen bij elkaar gestoken en kritisch gekeken naar een manier om de screening te herintroduceren onder een budget dat meer conform de huidige mogelijkheden is. Van Wijngaarden: “Dat is uitstekend gelukt door onder andere niet tweemaal maar eenmaal per jaar te screenen. De screening zelf duurt 10 minuten per kind, vindt plaats in de eigen basisschool en ouders worden op de hoogte gebracht van de uitslag van de screening. De screening betaald de gemeente, de eventuele behandeling van een logopedist zal de zorgverzekeraar vergoeden.”

De raad kon het initiatief van de Kamper logopedisten ook waarderen en stemden met meerderheid in. “Eindelijk wordt er weer geïnvesteerd in onderwijs, dat is erg belangrijk en vooral ook erg nuttig en verstandig”, sluit van Wijngaarden af. De screening zal zijn herintrede doen in 2015.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*