College verhoogt mantelzorgwaardering 2016

mantelzorg1

Mantelzorgers in de gemeente Kampen kunnen dit jaar weer rekenen op eenzelfde waardering als vorig jaar.

Omdat de waardering van vorig jaar – bestaande uit een financiële waardering, een bos bloemen en een aantal activiteiten – goed is ontvangen door de mantelzorgers, heeft het college van B&W besloten de waardering dit jaar op dezelfde wijze in te vullen. Het geldbedrag is dit jaar wel iets hoger; namelijk € 100,- (was € 75,- in 2015).

In 2015 heeft een Werkgroep Mantelzorgers de gemeente Kampen aanbevelingen gedaan om nieuw beleid te ontwikkelen voor mantelzorg. Eén van die aanbevelingen gaat over de wijze van waarderen van mantelzorgers voor 2016 en verder. In lijn met de aanbevelingen wordt de mantelzorgwaardering vanaf 2017 verder vorm gegeven samen met mantelzorgers zelf en aanbieders van zorg en welzijn.
Wethouder Spaan:”Mantelzorgers zijn van groot belang in de samenleving. Het is heel belangrijk dat zij hiervoor een goede en passende waardering krijgen. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoefte van mantelzorgers, gaan we met hen in gesprek om te horen wat hun voorkeur heeft als het gaat om de invulling van de waardering”.

De uitvoering van de mantelzorgwaardering is in handen van Steunpunt Mantelzorg Kampen van Stichting Welzijn in Kampen en de gemeente. Vanaf 1 oktober kunnen mantelzorgers weer aangemeld worden voor de waardering. Gemeente en Steunpunt Mantelzorg zullen tegen die tijd gezamenlijk de regeling voor waardering breed onder de aandacht brengen van mantelzorgers.