Roosmolen in Koppelerwaard bij Wilsum geplaatst

Afgelopen woensdag is er een roosmolen in de Koppelerwaard bij Wilsum geplaatst. Deze roosmolen moet er voor zorgen dat ook bij lage waterstanden op de IJssel water ingelaten kan worden in het westelijk deel van de Koppelerwaard.

Foto: Ruimte voor de rivier IJsseldeltaHet westelijk deel van de Koppelerwaard is een natuurgebied met vooral (laaggelegen) vochtige weilanden dat in beheer is bij Staatsbosbeheer. Als gevolg van de zomerbedverlaging bij Kampen dalen – ook onder dagelijkse omstandigheden – de waterstanden in de rivier bij Wilsum. Dit kan betekenen dat de uiterwaard in de winter niet meer overspoelt, wat nadelig is voor de natuurwaarden. Weidevogels die na de winter terugkomen in Nederland zoeken namelijk met name op natte graslanden naar voedsel om aan te sterken.

Door het plaatsen van de roosmolen wordt gezorgd dat, ook wanneer de waterstanden in de IJssel laag zijn, water ingelaten kan worden in het gebied. Om de roosmolen goed te laten functioneren, diept Staatsbosbeheer dit jaar na het broedseizoen de toevoersloten naar de roosmolen uit.

(Bron: Ruimte voor de rivier IJsseldelta)