Nieuwe directeur GGD en GHOR IJsselland

Per 1 september heeft GGD IJsselland een nieuwe directeur: Mevrouw. drs. A.M. (Rianne) van den Berg RA. Rianne van den Berg volgt Nicolette Rigter op, die op 1 mei jl. de overstap naar GGD regio Utrecht heeft gemaakt.

Rianne van den Berg
Rianne van den Berg wordt op 23 juni benoemd tot directeur Publieke gezondheid (DPG). In die hoedanigheid is ze zowel verantwoordelijk voor GGD IJsselland als voor de Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) in IJsselland (onderdeel van de Veiligheidsregio IJsselland).
Rianne van den Berg is momenteel werkzaam als gemeentesecretaris van de gemeente Alblasserdam en is coördinerend gemeentesecretaris binnen de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. In het verleden is zij werkzaam geweest als directeur in o.a. de gemeente Barendrecht en van het instituut Financieel management van de Hogeschool van Rotterdam. Daarnaast is zij enkele maanden interim directeur geweest van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Bestuursvoorzitter Ed Anker: “Wij hebben in Rianne van den Berg een ervaren en daadkrachtig directeur gevonden met gevoel voor zowel bestuurlijke als menselijke verhoudingen”.

ggd