Nieuwe locaties om te zwemmen en te recreëren in ontwikkeling

430
default

In warme zomers is het voor veel mensen fijn om te zwemmen of verkoeling te zoeken. De gemeenteraad heeft eerder gevraagd om hier goede voorzieningen voor te ontwikkelen. De gemeente Kampen gaat daarom 2 locaties ontwikkelen waar inwoners in de natuur kunnen zwemmen en recreëren. Het gaat om de Zuiderwaardkolk en de Bosjessteegkolk in IJsselmuiden. Uit onderzoek blijkt dat deze plekken binnen de gemeente Kampen hiervoor het meest geschikt zijn.

De Zuiderwaardkolk en de Bosjessteegkolk worden ook nu al deels gebruikt voor recreatie, maar zijn niet ingericht als officieel zwemwater. Ook zijn er weinig voorzieningen. Bureau Speelplan helpt de gemeente bij de uitwerking van de plannen. De gemeente is in gesprek met gebruikers van de beide locaties, zoals hengelsportvereniging Ons vermaak en duikvereniging De Oester. Daarnaast haalt de gemeente wensen van inwoners op. Op basis daarvan maakt bureau Speelplan een ontwerp.

Wethouder Bas Wonink: “Inwoners willen graag meer plekken om te kunnen zwemmen. Daarom hebben we onderzocht waar dit op een veilige en aantrekkelijke manier kan. De komende periode gaan we de Zuiderwaardkolk en Bosjessteegkolk hiervoor op basis van de wensen van inwoners verder inrichten.”

Wensen van inwoners
In november 2023 konden inwoners van IJsselmuiden voor het eerst meedenken over de plannen tijdens de Dorpsavond IJsselmuiden. Hier zijn al veel wensen en aandachtspunten opgehaald. Op 11 maart is gesproken met jongeren over hun ideeën bij de inrichting van de nieuwe zwemlocaties. Om alle inwoners mee te laten denken over de plannen kan tot en met 1 april een korte vragenlijst worden ingevuld. Er is een vragenlijst voor volwassenen en voor jongeren. De vragenlijst voor volwassenen is in te vullen via www.kampen.nl/zwemmenvolwassenen. Voor jongeren is de vragenlijst beschikbaar via www.kampen.nl/zwemmenjongeren.

Officieel zwemwater
De provincie bepaalt of een plek officieel zwemwater is. Daarbij controleert de provincie of zwemwater schoon en veilig is. Dit kan pas als de locaties ook als zwemlocatie zijn ingericht. Na de inrichting controleert de provincie daarom 2 jaar lang of de nieuwe locaties aan de eisen voldoen. Op basis daarvan kunnen de locaties eventueel als officieel zwemwater worden aangewezen.

Voorbereiding Zuiderwaardkolk door provincie
De provincie Overijssel legt als onderdeel van de werkzaamheden aan de N760 bij de Zuiderwaardkolk een waterberging aan. De werkzaamheden hiervoor zijn begin maart gestart en worden binnenkort afgerond. Hierdoor is er meer ruimte om water in het gebied op te vangen. Bij de aanleg houdt de provincie rekening met de mogelijkheden voor recreatie en zwemmen. Daardoor loopt de bodem aan de rand straks bijvoorbeeld geleidelijk af en is deze plek beter geschikt om te zwemmen. De locatie blijft daarnaast ook in gebruik als viswater.

Meer informatie
Voor meer informatie over de plannen voor de Zuiderwaardkolk en Bosjessteegkolk kunt u terecht op www.kampen.nl/zwemlocaties. Hier zijn naar verwachting in april ook de voorlopige ontwerpen voor beide locaties beschikbaar.