Gemeente Kampen

Eikenbomen langs Hagedoornweg blijven behouden

De werkzaamheden ten behoeve van het herstellen van de hobbels en de scheur in de Hagedoornweg worden uitgevoerd met behoud van de 32 eikenbomen aan de zuidzijde van de weg. Dit besloot het college op 5 april na aanvullend onderzoek. nader onderzoek levert passend alternatief op voor herstel scheur en ……(LEES MEER).