Nieuwe sociale marktplaats WeHelpenKampen

Welzijn in Kampen tekent contract met WeHelpen

Donderdag 30 juni heeft de voorzitter van het bestuur van Stichting Welzijn in Kampen, Arend Runia , het contract getekend voor een samenwerking met WeHelpen. WeHelpen is een landelijke sociale marktplaats voor het vragen, bieden en organiseren van hulp.

Op de website kunnen inwoners zien wie er in hun buurt om hulp verlegen zit en kunnen inwoners zelf hulp aanbieden of aangeven dat ze hulp nodig hebben. Ook is de site geschikt om bijvoorbeeld een oproep te plaatsen om samen te eten of samen te sporten.

Kamper aanpak
Vele mensen hebben zich al aangesloten bij de landelijke site WeHelpen. In Kampen komt er een lokale pagina van WeHelpen genaamd WeHelpenKampen.nl. Een lokale sociale marktplaats met inspirerende verhalen vol Kamper Kracht en het laatste nieuws. De komende weken krijgt de site steeds meer vulling zodat deze in september feestelijk kan worden gelanceerd. Inwoners hoeven echter niet te wachten op de lancering van de lokale pagina, ze kunnen nu ook al gratis meedoen op WeHelpen via www.WeHelpen.nl/OV/kampen.

Mogelijkheden
Naast het vraag en aanbod gedeelte biedt WeHelpen de mogelijkheid om besloten groepen aan te maken. Bijvoorbeeld voor de organisatie van een straatfeest of om de hulp rondom een zieke ouder te organiseren. Binnen de groep kan men taken verdelen, hulpvragen uitzetten, een agenda beheren en via een logboek informatie uitwisselen. Zo is het ook voor mantelzorgers een handig middel om de zorg rondom een hulpbehoevende naaste te regelen.

Iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad. Zo draagt WeHelpen bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.
Dos Arend Runia

“Met het introduceren van WeHelpen in Kampen willen we de betrokkenheid in de samenleving verder versterken. Kampenaren doen ontzettend veel vrijwilligerswerk, met dit platform willen wij inwoners een middel geven om op een eenvoudige en laagdrempelige manier hulp te vragen of hulp te bieden”, aldus Arend Runia. Voorzitter van de Stichting Welzijn in Kampen.

Website wehelpenKampen.nl