Nieuwe voorzitter Jongerenraad Overijssel

Voorzitter Rick Buursink en oud-voorzitter SIebe de Roest van de Jongerenraad Overijssel (1)De 19-jarige Rick Buursink uit Enschede is woensdagavond 24 juni tijdens een vergadering van de Jongerenraad in Almelo verkozen tot nieuwe voorzitter van de Jongerenraad Overijssel. Hij neemt daarmee de voorzittershamer over van oud-voorzitter Siebe de Roest (19) die de Jongerenraad het afgelopen jaar heeft geleid.

Verbinding met onderwijsinstellingen

De nieuwe voorzitter, die in september European Public Administration wil gaan studeren aan de Universiteit Twente, wil de verbindingen met de scholieren en studenten in Overijssel versterken. “Als Jongerenraad zullen we onze contacten met de onderwijsinstellingen in de provincie uitbouwen: de mbo’s, hbo’s en de UT. We betrekken ze bij de uitvoering en presentatie van adviezen die wij uitbrengen aan de provincie, over provinciale thema’s.”

In een bevlogen speech tijdens de Jongerenraadsvergadering uitte Rick zijn motivatie: “Ik heb het afgelopen jaar als lid van de Jongerenraad veel gedaan, en ik vind het een uitdaging om als voorzitter nog een stukje meer te kunnen doen. Ik kijk ernaar uit om de Jongerenraad te vertegenwoordigen in contacten met jongeren, de provincie en andere organisaties in Overijssel.”

Vernieuwende blik

Voor Rick is het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd worden in de provincie. “De leeftijd van provinciale politici ligt over het algemeen toch wat hoger en jongeren kijken toch met een andere bril naar dingen. Onze blik kan vernieuwend zijn.”

Bovendien helpt de Jongerenraad de betrokkenheid van jongeren bij provinciale politiek vergroten, zegt Rick. Hij noemt de ‘guerilla-debatten’ die de Jongerenraad in maart organiseerde in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. “De dag voor de verkiezingen stapten wij in Zwolle in de bussen om met passagiers in gesprek te gaan over het belang van stemmen. Op onze oproep zijn zestig jongeren afgekomen, die de debatten hebben gevoerd. Dat is een uitzonderlijk hoge betrokkenheid bij de provinciale politiek. Op deze manier maken wij echt het verschil.”

Voorzitter Siebe de Roest was precies een jaar voorzitter. Als Nijverdalse scholier kwam hij bij de Jongerenraad en inmiddels studeert hij in Leiden. In zijn afscheidstoespraak gaf hij aan ‘ontzettend veel geleerd te hebben van de Jongerenraad’. “Als scholier kwam ik bij de Jongerenraad omdat ik ook wel iets anders wilde dan alleen maar in de schoolbankjes zitten. Mijn politieke betrokkenheid, en mijn liefde voor debatteren kon ik in de raad goed kwijt, met anderen die deze passies deelden.” Volgens Siebe was het af en toe ‘best pittig’ om zijn studie te combineren met het voorzitterschap. “Maar dankzij die combinatie heb ik geleerd gestructureerd te werken, zodat ik mijn tentamens kon combineren met bijvoorbeeld het leiden van een vergadering of het aanwezig zijn bij een evenement.” Siebe is trots op de raad: “We zijn het afgelopen jaar echt ver gekomen.”

Jongerenraad

De Jongerenraad Overijssel bestaat uit ongeveer 15 jongeren tussen de 15 en 20 jaar uit alle delen van de provincie. Eén keer per maand komen ze bij elkaar en daarnaast adviseren ze de provincie over onderwerpen als Nieuwe Energie, drinkwater en jongeren en techniek. Ze denken en organiseren mee met activiteiten in de provincie (zoals 150 jaar Kamperlijn, TedX Zwolle). Daarnaast organiseren ze jaarlijks het evenement ‘Democratie voor Beginners’ rondom de Dag voor de Democratie op 12 september. Dit jaar vindt dat evenement plaats in Den Haag tijdens het Prinsjesfestival. Jaarlijks zijn ze betrokken bij organisatie en jurering van debatwedstrijden als de Overijssel Debat Award, Op Weg naar het Lagerhuis, Provinciaal Jeugddebat en Model European Parliament.

De Jongerenraad bedacht het initiatief ‘Rijd mee met de Bestuurder’ waarbij inwoners van Overijssel mee kunnen rijden met een gedeputeerde of de Commissaris van de Koning, om in gesprek te gaan over wat hen raakt in de provincie. Hiermee probeert de Jongerenraad de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen.

Samen met de politieke jongerenorganisaties in Overijssel gaven ze onlangs een reactie op het coalitieakkoord van de nieuwe provincie Overijssel. In augustus geven ze hierop een toelichting in de Statencommissie.

De Jongerenraad bestaat dit jaar 15 jaar. Op 18 september is er een alumnidag op het provinciehuis in Zwolle voor alle oud-leden en bestuurders. De Jongerenraad wordt ondersteund door de provincie Overijssel en adviesbureau Arcon.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*