zaterdag, april 20, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeGemeente KampenNieuws van de gemeente Kampen

Nieuws van de gemeente Kampen

-

Wekelijks stuurt de gemeente na het perscontact nieuwberichten naar onze redactie. In dit overzicht een bericht over: de nieuwe wet Woo; wat gaat er veranderen, Gemeente zet eerste stap om te komen tot een omgevingsplan en Nieuwe subsidieregeling voor amateurkunstverenigingen.

Naar een open overheid
Wob wordt Woo; wat gaat er veranderen?

Op 1 mei 2022 gaat de Wet open overheid (Woo) in. Deze wet komt in de plaats van de Wob. De nieuwe wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als gemeente moeten wij op termijn zelf ook meer informatie actief openbaar maken dan voorheen. Op die manier wordt publieke informatie makkelijker vindbaar.

De nieuwe Wet wordt gefaseerd ingevoerd
1. Vanaf 1 mei kunnen burgers, bedrijven en andere instanties bij de gemeente een Woo-verzoek indienen in plaats van een Wob-verzoek.
2. Daarnaast verplicht de wet ons als overheid om – op termijn – zelf ook meer informatie actief openbaar te maken, zodat publieke informatie makkelijker vindbaar wordt. Deze verandering gaat pas later in. Het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) dat hiervoor gebruikt gaat worden is namelijk nog niet beschikbaar voor gemeenten.
3. Verder vraagt de wet iedere gemeente om een contactpunt in te richten voor vragen van inwoners. Bij de gemeente Kampen wordt deze functie belegd bij het Klant Contact Centrum (KCC).
Behalve dat de wet een andere naam krijgt, verandert er in eerste instantie dus nog niet zo veel met de komst van de Woo.

Wanneer een Woo-verzoek indienen?
Het doen van een Woo-verzoek is lang niet altijd nodig. Wanneer iemand informatie zoekt, kan uiteraard het beste eerst contact worden opgenomen met de gemeente via het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 038. Daarnaast is er al heel veel informatie online te vinden of elders aan te vragen zoals: de besluitenlijsten van het college, de raadsinformatie, gemeentelijke regelgeving, bekendmakingen, bouwtekening of bestemmingsplaninformatie (aanvragen), informatie over vastgoed en eigendommen op de website van het Kadaster en handelsregister informatie op de website van de Kamer van Koophandel.
Ook kunnen inwoners of andere belanghebbenden zich gratis abonneren op berichten over hun omgeving via de e-mail via https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Meer informatie
Via de gebruikelijke kanalen brengen we inwoners op de hoogte van de veranderingen. Ook is er een informatiepagina op www.kampen.nl/openoverheid ingericht met meer informatie en de mogelijkheid voor het aanvragen van een Woo-verzoek. Uiteraard kan bij vragen ook contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Kampen via 14 038.

Gemeente zet eerste stap om te komen tot een omgevingsplan

Met het oog op de komst van de Omgevingswet harmoniseert en actualiseert gemeente Kampen haar bestemmingsplannen. De eerste stap zet zij nu met de bestemmingsplannen voor de woongebieden Kampen en IJsselmuiden. Deze circa 100 verschillende bestemmingsplannen, waarvan de meeste alweer bijna 10 jaar oud zijn, worden samengevoegd in 1 nieuw actueel plan. Hoewel de formele terinzagelegging later dit jaar volgt, roept de gemeente inwoners en ondernemers nu al op om op het concept-plan, de eerste aanzet voor het nieuwe bestemmingsplan, te reageren.

“We kiezen als gemeente bewust voor vroegtijdige participatie. We vinden het namelijk belangrijk dat, voordat de formele terinzagelegging van het plan plaatsvindt, inwoners en ondernemers de gelegenheid hebben om kennis te nemen van het concept-plan en van de wijzigingen qua structuur en inhoud. Aan de hand van hun reacties kunnen we daar waar nodig en mogelijk nu al verbeteringen doorvoeren en zo het plan samen beter maken voordat het het daadwerkelijke besluitvormingstraject ingaat”, aldus wethouder Holtland.

Van oud naar nieuw
Als onderdeel van de actualisatie en harmonisatie zijn in het concept-plan ook de afwijkingen op de nu nog geldende bestemmingsplannen die via een omgevingsvergunning zijn vergund, meegenomen. Daarnaast zijn wijzigingen in de systematiek, de inhoud (zowel verruimingen als aanscherpingen) en nieuwe thema’s verwerkt. Op een aantal punten zijn ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Het straks zonder omgevingsvergunning kunnen uitoefenen van kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, is een van de twee belangrijkste inhoudelijke wijzigingen. Hier zijn uiteraard wel randvoorwaarden aan verbonden. Een andere belangrijke inhoudelijke wijziging is dat nieuwe zorgwoningen straks alleen nog mogelijk zijn via een omgevingsvergunning.

Reageren op concept-plan
Het concept-plan is vanaf 4 mei 2022 te bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 4 mei tot en met 14 juni 2022 kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op het concept-plan reageren door een mail te sturen naar omgevingsplan@kampen.nl. Via dit mailadres is het ook mogelijk om meer informatie over het concept-plan op te vragen.

Het vervolg
Na verwerking van de ontvangen reacties op het concept-plan wordt het ontwerp-bestemmingsplan naar verwachting in september door het college vastgesteld en start de formele terinzagelegging. Het definitieve bestemmingsplan wordt naar verwachting in eind 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 2023 volgt het harmoniseren en actualiseren van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen en het buitengebied. Het idee is om hiervoor te zijner tijd dezelfde werkwijze te hanteren.

Nieuwe subsidieregeling voor amateurkunstverenigingen

Het college heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor amateurkunstverenigingen. De nieuwe regeling geldt vanaf 2023. Verenigingen die nu nog geen subsidie ontvangen, kunnen ook een aanvraag doen. Alle verenigingen voor amateurkunst krijgen zo gelijke kansen. Met de nieuwe subsidieregeling worden verenigingen gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Een subsidie kan vanaf 4 mei worden aangevraagd. Aanvragen voor de jaren 2023 en 2024 moeten voor 1 oktober 2022 bij de gemeente binnen zijn.

Maatschappelijke meerwaarde
Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeentelijke subsidie is gekoppeld aan de culturele en maatschappelijke meerwaarde die een vereniging levert. Onder de huidige regeling zijn al afspraken met verenigingen gemaakt in de vorm van samenwerkingsarrangementen. Daarbij staan maatschappelijke doelen centraal. De subsidiebedragen waren hier alleen nog niet aan gekoppeld. Daar brengt de gemeente nu verandering in. Een helder puntensysteem bepaalt de bijdrage die wordt geleverd. Ook op verzoek van de verenigingen vormen de waarden uit de huidige samenwerkingsarrangementen hiervoor de basis.

Verenigingen leveren voor subsidies vanaf 2023 bij hun subsidieaanvraag een tweejarenplan in. Op basis daarvan wordt de aanvraag beoordeeld op kwaliteit. Criteria daarbij zijn:
• artistieke begeleiding
• publieksbereik
• sociaal-maatschappelijke relevantie
• uniciteit/originaliteit ten opzichte van andere aanvragers
• samenwerking in de sector
• innovatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid
• promotie van de gemeente

Een gelijk speelveld
Verenigingen die onder de huidige regeling een subsidie ontvangen, kwamen automatisch ook het volgende jaar in aanmerking. Daardoor was er geen ruimte voor nieuwe verenigingen om een aanvraag te doen. Straks kunnen alle amateurkunstverenigingen een aanvraag doen, ook als zij nu geen subsidie ontvangen. Met de nieuwe regeling ontstaat een eerlijkere verdeling van subsidies voor alle verenigingen.

Eenvoudige procedures
De nieuwe subsidieregeling maakt het voor verenigingen makkelijker om subsidie aan te vragen. Wordt een subsidie toegekend, dan geldt het subsidiebedrag voor 2 jaar. Een vereniging hoeft hierdoor niet ieder jaar een volledig nieuwe subsidieaanvraag te doen. Verenigingen leveren voor het tweede jaar alleen de begroting, de activiteiten en het ledenaantal voor dat jaar in. Meer informatie over de regeling en de aanvraagformulieren zijn vanaf 4 mei beschikbaar op www.kampen.nl/amateurkunst

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen