Noodkreet bestuur Deltasteur

Het bestuur van zwemvereniging Deltasteur zit met een enorm probleem. De prijzen voor badhuur in het nieuwe zwembad zullen explosief stijgen. Een verhoging van € 35.000 euro is een last die voor geen enkele sportvereniging op te vangen is. Er is de laatste maanden veel overleg geweest tussen zwemvereniging, gemeente en Sportfondsen Nederland. De vereniging voelt zich niet gehoord. Het gevoel dat men van het kastje naar de muur wordt gestuurd, en gewoon voor het blok wordt gezet leeft sterk. Omdat alle onderhandelingsmiddelen zo langzamerhand zijn gevoerd, en er geen zicht is op enig resultaat schrijft het bestuur van de vereniging deze brandbrief:

Beste lezers,

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2016 verschenen er in de pers interviews met Han de Rooij, voorzitter van Zwem- en Waterpolovereniging Deltasteur, over de huurprijzen van het nieuwe zwembad De Steur. Deze geven wat ons betreft een veel te rooskleurig beeld weer over de rol van Sportfondsen Nederland (SFN) en de gemeente Kampen. Deze brief is een reactie daarop.
We voelen ons meer dan beduveld. Een terugblik maakt duidelijk waarom:
In de opmars naar het nieuwe zwembad heeft Deltasteur op geen enkel moment inzicht gekregen in de te verwachten huurtarieven van het nieuwe zwembad De Steur. SFN en de gemeente Kampen gingen alleen onderling om de tafel en kwamen zo tot afspraken, zonder Deltasteur hierbij te betrekken. Wij hebben nooit inspraak gekregen en zijn nooit gehoord, wat betreft de hoogte van de nieuwe tarieven.
‘Vergelijkbare tarieven’ is het toverwoord gebleken waarmee we aan het lijntje werden gehouden. Toen enkele maanden voor de opening van het nieuwe zwembad de tarieven werden gedeeld met Deltasteur, bleek het feitelijk om een verdubbeling van de tarieven te gaan! De uitgaven voor badhuur zullen stijgen van €30.000 naar €65.000 euro per jaar, per 1 januari. Ongekend! De leden van Deltasteur (ruim 450) heb een lawaaipetitie aangeboden aan de gemeenteraad, maar deze gaf niet thuis en verwees naar SFN.
SFN gaf ook niet thuis. Elke poging van Deltasteur om tot een fatsoenlijke, in plaats van een schandalige, stijging van de huurtarieven te komen, ketste af. Sterker nog, SFN bleek doodleuk ook nog een wedstrijdtarief voor de waterpolo- en zwemwedstrijden te hebben bedacht. Dit bleek bovendien ook nog eens het dubbele te zijn van het nieuwe trainingstarief! Met als argument dat er in de aanbesteding geen sprake zou zijn geweest van het gegeven dat de vereniging op de zaterdagavond gebruik zou maken van het zwembad.
Werkelijk onredelijk, omdat waterpolo- en zwemwedstrijden nu eenmaal gehouden dienen te worden buiten de reguliere openingstijden.

Er is bij SFN geen beweging te bespeuren richting Deltasteur om samen tot billijke tarieven te komen, ook niet na verwoede pogingen van onze kant.
In de nabije toekomst is dit ook niet te verwachten, omdat er in de overeenkomst tussen gemeente en SFN staat dat de gemeente garant staat voor een eventueel begrotingstekort. Dit alles is afgesproken zonder de grootste afnemer, namelijk onze zwemvereniging, daarin te betrekken. Daarmee vervalt voor SFN elke noodzaak om ons ook maar iets tegemoet te komen. En de gemeente blijft Deltasteur maar terugverwijzen naar SFN.
Deze “van-het-kastje-naar-de-muur-politiek” heeft tot grote frustratie bij het bestuur en de leden van Deltasteur geleid. Het maakt dat wij ons niet meer welkom voelen in het nieuwe zwembad. Dit wordt bovendien alleen maar versterkt door het moeizame proces van onderhandelingen over een eigen clubruimte in de directe nabijheid van het zwembad, waar ook geen schot in zit.
We voelen ons momenteel dan ook meer een melkkoe, dan de grootste klant van SFN. Sommige politici vinden dat wij ondankbaar reageren en lastig doen, als we protesteren over de verdubbeling van de tarieven. Hoe krom is dat? Welke sportvereniging zou niet in opstand komen als ze geconfronteerd worden met dergelijke nare verrassingen? Wie zou daar niet, net zoals wij, uitermate teleurgesteld en gefrustreerd over raken? Helemaal niemand toch?

In de vele overleggen die wij hierover als bestuur met onze commissies hebben gehad, zijn een aantal scenario’s uitgewerkt om inzichtelijk te krijgen of de schade eventueel toch nog te beperken valt. Hieruit zijn voor ons 2 punten helder geworden:
• In geen van deze scenario’s zal de vereniging in staat zijn de 65.000 euro per jaar op te hoesten en dus zal de gemeente het dan ontstane tekort aan SFN moeten aanvullen;
• In elk van deze scenario’s doet de vereniging ongewenste concessies, waarmee de huidige sportieve ambities in het gedrang kunnen komen.
Voorbeelden van maatregelen zijn: trainingsduur terugbrengen, trainingen schrappen, groepen naast elkaar proppen in het kleinere bad, warming-up buiten het bad, herenteams op gescheiden dagen trainen, minder tijd voor wedstrijden etc. Het zijn allemaal noodmaatregelen, die tot gevolg kunnen hebben dat we niet meer met de top van Nederland kunnen meedraaien met onze zwemmers en waterpolospelers en die ten koste gaan van het gezellige clubgevoel . En dat is eeuwig zonde! Deltasteur zet menigmaal per jaar Kampen op de kaart met sportieve prestaties en dient met gehandicaptenzwemmen en het sterrenplan ook een maatschappelijk nut.
Het hart wordt op deze manier uit onze bloeiende vereniging gesneden, uitgerekend door de twee partijen die bij uitstek de zwemsport in Kampen een warm hart zouden moeten toedragen! Onverteerbaar wat Deltasteur betreft.
De overgang naar het nieuwe zwembad loopt hiermee voor de grootste gebruiker, zwemvereniging Deltasteur, uit op een fiasco en daarmee heeft de nieuwste Kamper Ui het licht gezien. Wij hopen dat wij met deze brief jullie hebben kunnen doordringen van de ernst van deze situatie voor onze club en van de verantwoordelijkheid die zowel gemeente als SFN hiervoor dragen.

Het bestuur van Deltasteur,

Han de Rooy, voorzitter bestuur.
Gerjan Wezenberg, secretaris bestuur
Peter Harsevoord, penningmeester bestuur
Martijn Karel, voorzitter waterpolo afdeling.
Gerard Welten, voorzitter zwemafdeling.
Mike Bennink, voorzitter sterrenplan
Mieke Deuten, activiteiten commissie
Henrietta Schutte, vertrouwenspersoon en notulist bestuur.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*