Agrariërs Kampereiland: “Rechtvaardig Rentmeesterschap?”

Opnieuw protest voorafgaand aan raadsvergadering

De pachtprijsverhoging van 22% is de druppel die de emmer doet overlopen. Na 10 jaar de maximale pachtprijsverhoging te hebben doorgevoerd is voor agrariërs op het Kampereiland het plafond bereikt en de bodem in zicht.

De pachtprijs in de regio wordt jaarlijks bepaald door grondverkopen en inkomens van landbouwers in het ‘ noordelijk weidegebied’. Deze zogenoemde ‘regionorm’ is de basis voor de pachtprijs die op het Kampereiland betaald wordt. Kampereiland is een uniek gebied; gevormd door zee en rivieren. Hierdoor is het een karakteristiek gebied geworden met verschillende grondsoorten en perceelsvormen. Mooi voor een wandeling of een fietstocht; lastig voor agrariërs om te bewerken. De dijken zijn er niet voor niets, desondanks is er een overstromingsrisico die de agrariërs zelf moeten dragen.

Als de stad Kampen door hoog water bedreigd wordt, worden dijken op het Kampereiland doorgestoken om de IJssel de ruimte te geven. Overstromingsrisico is niet de enige beperking op het Kampereiland. De stad Kampen heeft het Kampereiland in eigendom. Hierdoor is het risicoprofiel bij een financiering hoger, doordat de agrariër geen onderpand als zekerheid kan bieden. Hogere rentestanden zijn het gevolg.

Overstromingsrisico, hogere rentekosten en beperkingen in het beheer hebben tot gevolg dat de agrariërs een hogere kostprijs bezitten dan collega’s in de regio. Onderzoeken die in opdracht van de gemeente Kampen al zijn uitgevoerd, bevestigen dit. Ondanks deze feiten voert Stadserven N.V., met Noorderstaete als rentmeesterskantoor, een maximale pachtprijs door. De gemeente Kampen houdt toezicht op het gevoerde beleid door middel van een Raad van Commissarissen. Het gevoerde beleid heeft er sinds 2007 voor gezorgd dat er elk jaar 10% meer is geïnd dan de regionorm. Op een gemiddeld Kampereilander bedrijf van 40 hectare betekent dit dat de pachtprijs in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Er is in dat tijdsbestek €32.000 meer afgedragen dan pachtbedrijven buiten Kampereiland. Voor de gemeente Kampen betekende dit ongeveer €3.200.000 extra inkomsten bovenop de regionorm.

De motie van Gemeente Belang Kampen, die inhoudt dat de gestelde verhoging van 22% niet wordt doorgevoerd, wordt onderstreept door de Jonge Ondernemers Kampereiland (J.O.K.) Zij vinden het voorstel dat de huidige pachtprijs van €809,05 per hectare ook voor het komende jaar 2017 moet gelden niet radicaal. Het voorstel van de verpachter is €987,04 per hectare, dat sluit niet aan bij de realiteit. Voor een gemiddeld Kampereilander bedrijf betekent dit in één jaar een kostenverhoging van €7.100 waar geen rendement tegenover staat.

De gemeente Kampen moet beleid gaan vormen wat aansluit bij de realiteit. De Jonge Ondernemers pikken het niet langer; hun toekomst staat op het spel. Zij kondigen een grootse actie aan voorafgaand aan de raadsvergadering aankomende donderdag. ‘Het kan toch niet zo zijn dat een begrotingstekort over de boeren wordt uitgesmeerd’, aldus de jonge agrariërs.

De Kamper gemeenteraad stemt donderdag over een motie van Gemeente Belangen Kampen (GBK) waarin wordt gevraagd de pacht voor de agrariërs niet te verhogen met 22 procent maar slechts een minimale verhoging te hanteren.

Wilt u de agrariërs van het Kampereiland ook steunen, teken dan HIER de petitie


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*