Cursus voor naastbetrokkenen van dementerenden

welzijnOp 29 maart start een cursus voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie. De groep wordt georganiseerd door SWIK- Mantelzorg en Mindfit.  

Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met iemand met dementie valt niet altijd mee. Vaak komen er bij de naaste allerlei vragen op, zoals:  ‘Hoe kan ik het beste omgaan met bepaald gedrag?’ , ‘ Hoe ziet de toekomst eruit?’, ‘ Waar kan ik terecht voor hulp?’  of  ‘Hoe houd ik dit zelf vol?’.

De groep is bedoeld om naastbetrokkenen een steuntje in de rug te bieden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Achtergronden van dementie, gevolgen van de aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving, praktische tips voor de dagelijkse omgang met iemand met dementie, communicatie en zorgen voor jezelf. Het uitwisselen van ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de groep.

Cursusdata:  vanaf 29 maart tot en met 26 april, elke dinsdagavond van 19.00-21.00u

Locatie: Vloeddijk 79

Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van Gert Machiels, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Mindfit.

Deelname is gratis, opgave is wel nodig. Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente  Kampen en is vooral bedoeld voor  inwoners ( mantelzorgers) van deze gemeente.