Onderzoeken dienstverlening Gem. Kampen laten consistent beeld zien

kampenHSlogoPMS288en299

Resultaten waarstaatjegemeente.nl en Benchmarking Publiekszaken bekend

De gemeente Kampen voert structureel (tweejaarlijks) onderzoek uit naar het functioneren van haar dienstverlening vanuit het perspectief van de inwoners. De diverse onderzoeken uit 2013 zijn afgerond en de resultaten daarvan zijn nader geanalyseerd. Via een adviesnota met bijlagen is het college geïnformeerd en is inzichtelijk gemaakt waar voor Kampen verbeteringen mogelijk zijn.

In vergelijking met 2011 zijn vooral de prestaties met betrekking tot de thema’s ‘informatievoorziening’ en ‘betrouwbaarheid’ in 2013 in Kampen verbeterd. De score voor Kampen in 2013 ten aanzien van het thema ‘tarieven’ is ten opzichte van 2011 gedaald.

De betere prestatie voor het thema ‘informatievoorziening’ is vooral gerealiseerd door een betere afhandeling van brieven en e-mails. Door vereenvoudiging van het vergunningstelsel zijn de administratieve lasten verminderd met een hogere score op het thema ‘betrouwbaarheid’ als gevolg.

Ten opzichte van andere gemeenten zijn de ‘tarieven’ voor vooral het product vergunningen meer verhoogd. Overigens is uit het ‘Klanttevredenheidsonderzoek balie’ gebleken dat ondanks de hogere tarieven de tevredenheid van onze inwoners over de prijs gelijk gebleven is.

Bij de adviesnota zijn de onderzoeken als bijlage bijgevoegd. Dit betreft:
Blik van Burgers 2013
Eindrapport Benchmarking Publiekszaken 2013
Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*