Onjuiste beoordelingen in aanbesteding exploitatie zwembad

Bij de aanbesteding van de exploitatie van het nieuwe zwembad zijn enkele onjuiste beoordelingen gemaakt. Dit heeft geen consequenties voor de opening van het zwembad. Volgens planning gaat het bad op 2 januari open voor het publiek. Sportfondsen Kampen die de aanbesteding gewonnen heeft, neemt de exploitatie van het bad voor haar rekening.

In het voorjaar vermeldde de gemeentelijke rekenkamercommissie in haar rapport dat Sportfondsen Kampen een te laag huurbedrag had opgenomen in haar inschrijving. Dit is voor het college aanleiding geweest om alle inschrijvingen nader te onderzoeken en juridisch advies in te winnen. Achteraf is nu vastgesteld dat alle inschrijvingen onvolledig waren. Uit het onderzoek blijkt dat twee inschrijvers tijdens de aanbestedingsprocedure gewezen zijn op hun onvolledige aanbieding en in de gelegenheid zijn gesteld om dit te herstellen. Strikt genomen had dit niet gemogen. De aanbieding van één inschrijver bevatte niet alle vereiste informatie.

Het te lage huurbedrag in de inschrijving van Sportfondsen is na de gunning van de exploitatie aan het licht gekomen en is toen aangemerkt als typefout. Er zijn twee cijfers omgedraaid. Sportfondsen heeft de gemeente laten weten dat zij het juiste huurbedrag aan de gemeente betaalt.

Het college van B&W betreurt de gang van zaken, maar stelt de gunning aan Sportfondsen niet ter discussie. Er is sprake van een definitieve gunning van de exploitatie van het nieuwe zwembad. Het college houdt zich daarom aan de huur- en exploitatieovereenkomst zoals die er nu ligt. Bovendien, als de inschrijvingen correct waren ingediend en het juiste huurbedrag was vermeld, dan zou Sportfondsen ook als winnaar uit de bus zijn gekomen met de beste aanbieding qua prijs en kwaliteitseisen.

Deze aanbesteding had alleen betrekking op de exploitatie van het zwembad en staat geheel los van aanbesteding van de bouw.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*