Ontwerpproces gebied Bolwerk Buitenwacht van start gegaan

Op dinsdag 3 juli vond de eerste bijeenkomst van het ontwerpatelier Bolwerk Buitenwacht plaats. Gemeente, omwonenden en andere betrokken zijn met elkaar in gesprek gegaan over de verschillende deelgebieden binnen het plan Bolwerk Buitenwacht, over de ontwerpuitgangspunten voor het Stationsplein en over de waterproblematiek. Na de zomer krijgen de ontwerpateliers een vervolg met steeds een ander thema.

Nu bijna alle informatie die nodig is voor het vervolg van de ontwikkeling van Bolwerk Buitenwacht beschikbaar is, is gestart met de volgende fase en dat is het ontwerpproces. Om hier vorm aan te geven, worden met betrokkenen vijf ontwerpateliers georganiseerd. Bij iedere sessie van de ontwerpateliers staat een ander thema centraal, zodat er aan het einde van het ontwerpproces een compleet inrichtingsplan ligt. Dit inrichtingsplan wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Albert Holtland: “De aanwezigen zijn erg betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied. De aanpak van wateroverlast staat hoog bij hen op de agenda, dus omwonenden zijn blij dat dit als eerste wordt opgepakt. Zij hebben op 3 juli meegedacht over de voorstellen. Bij het volgende ontwerpatelier hopen we een oplossing voor het verlagen van het grondwaterpeil, de berging van hemelwater en de waterafvoer voor te kunnen leggen, zodat we snel tot uitvoering kunnen overgaan.”

Resultaten eerste ontwerpatelier
Ongeveer 50 bewoners en belangstellenden hebben zich gebogen over de eerste schetsen voor het gebied. Tijdens deze eerste bijeenkomst werden vooral ideeën opgehaald. Bij de volgende sessie wordt de uitwerking hiervan besproken. Er was veel steun voor de aanpak van de wateroverlast in het gebied. Ook werd gesproken over de wens voor een bredere groene buffer tussen de huizen aan de Sportlaan en het parkeerterrein. De uitdaging voor de komende periode is om alle wensen zoveel mogelijk in het plan in te passen.

Nadat enkele maanden geleden de gemeenteraad van Kampen heeft besloten tot uitwerking van de ontwikkelingsrichting voor het gebied Bolwerk Buitenwacht, heeft het werk niet stilgelegen. De afgelopen tijd is gebruikt voor een inventarisatie van alle belangrijke aspecten en is er veel informatie verzameld. Zo is bijvoorbeeld een geofysisch onderzoek uitgevoerd (een soort scan) om te onderzoeken of er nog restanten van het oude bolwerk in het gebied aanwezig zijn.

Volgende ontwerpatelier op 13 september
Het tweede ontwerpatelier is op 13 september. Dan staan naast de oplossing voor de wateroverlast, de uitwerking voor het stationsplein, de presentatie van het archeologisch onderzoek en de vormgeving van het gebied van de oude schans (het bolwerk) op het programma.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*