Opnieuw de Boven Havenstraat

In december 2017 hebben Stichting Stadsherstel Kampen en het Cuypersgenootschap een verzoek in gediend om het laatste stukje industrieel erfgoed aan de Boven Havenstraat 8-10, alsmede de twee karakteristieke panden op nummer 12 en 14, binnen het beschermd stadsgezicht aan te wijzen tot gemeentelijk monument.

N.a.v. de aanvraag om een omgevingsvergunning tot sloop en nieuwbouw van de villa aan de Boven Havenstraat 14/14-I hebben beide organisaties in december 2018 en januari 2019 hierover zienswijzen ingediend.
Op 15 januari 2019 besloot het college om onder voorwaarden een omgevingsvergunning voor sloop te verlenen aan Mateboer Project ontwikkeling voor de villa aan de Boven Havenstraat 14. In dezelfde vergadering besloot het college om de aanvraag, het gebied aan de Boven Havenstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument, af te wijzen.

Deze besluiten zijn volgens S.S.K. strijdig met de brief gedateerd 14 maart 2018 waarin de gemeente schrijft “Op verzoek van het college gaan we een integraal voorstel opstellen voor het hele gebied, waarin ook uw verzoek wordt meegenomen. Dit integrale voorstel vraagt om de nodige tijd, om alle aspecten van het gebied goed mee te wegen.” Wij mochten er dus vanuit gaan dat ons verzoek zou worden meegenomen in een gebiedsvisie voor het hele gebied. Nu neemt de gemeente deze besluiten zonder dat er een gebiedsvisie is. Dat is dus geheel ten onrechte en tegen alle gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen in.

“Het zal ongetwijfeld helder zijn dat zowel Stichting Stadsherstel Kampen als Stichting Het Cuypersgenootschap een groot tegenstander zijn van het plan om de villa te slopen en vervolgens, historiserend terug te bouwen. De hele sfeer binnen het beschermd stadsgezicht gaat op deze wijze verloren en we zullen derhalve alles in het werk stellen om te trachten dit te voorkomen.” aldus S.S.K.

Zowel het Cuypersgenootschap als SSK hebben inmiddels bezwaar ingediend tegen beide besluiten van het college en zijn van mening dat de besluitvorming op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden. De bezwaarschriften zijn in te zien op de website van SSK.

“Onze mooi stad verdient het dat ook het bestuur van onze gemeente zorgvuldig omgaat met ons erfgoed én de status van ons beschermd stadsgezicht waar we in 1975, bij de toekenning ervan, zo trots op waren. Dat een gebied weer heel mooi kan worden laten meerdere plekken in onze mooie stad zien. Voor het echter zover is zal er eerst, zoals inmiddels al vele malen door de gemeente is beloofd, een gebiedsvisie moeten worden ontwikkeld. Het is onverantwoord om nu onomkeerbare besluiten te nemen.”

“Tevens heeft SSK een opsomming gemaakt van de bij SSK bekende rapporten en studies over het gebied aan de Boven Havenstraat die, vaak in opdracht van de gemeente zijn gemaakt, en die om onverklaarbare redenen nog steeds ergens diep in een la in het gemeentehuis liggen…..”

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*