Opnieuw grote groep ontslagen bij TSN – Kampen

TSN Thuiszorg heeft vandaag 34 medewerkers met een vast contract in de gemeente Kampen ontslag aangezegd. In mei ontvingen al 76 medewerkers in deze gemeente een ontslagbrief. Het betreft medewerkers die werkzaam zijn in de hulp bij het huishouden (HH1).

thuiszorgTSN Thuiszorg betreurt de situatie in hoge mate maar kan helaas niet anders. In tegenspraak met het beleid van staatssecretaris Van Rijn, is de gemeente Kampen op 1 juli jl., gestopt met het afnemen van HH1, het grootste onderdeel van de dienstverlening van TSN Thuiszorg.

De gemeente Kampen kiest ervoor om deze vorm van hulp bij het huishouden over te laten aan de particuliere markt. Inwoners die tot 1 juli gebruik maakten van hulp bij het huishouden via de Wmo, zogenaamde overgangscliënten, kunnen uren hulp kopen tegen een eigen bijdrage. De overige kosten worden gefinancierd uit de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT is een tijdelijke, financiële regeling van het Rijk, bedoeld om werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden en inwoners de mogelijkheid te bieden uren hulp te kopen. De gemeente Kampen heeft hiervoor van het Rijk voor 2015 en 2016 (18 maanden) een bedrag ontvangen van € 884.000,-. Dat is nog exclusief de reguliere gelden voor hulp bij het huishouden, die niet meer hiervoor worden ingezet.

Eigen bijdrage te hoog
De overgangscliënten krijgen via de HHT een korting van € 7,50 op het uurtarief van € 22,50. De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden in Kampen komt daarmee op € 15,- per uur. Dit ligt fors hoger dan de recente ministeriële aanpassing van Asscher en Van Rijn, waarbij de eigen bijdrage is verlaagd tot een bedrag van € 5,- per uur. Voor veel inwoners van de gemeente Kampen is deze hoge eigen bijdrage niet te betalen. De aanvraag voor hulp bij het huishouden via de HHT-regeling blijft dan ook achter bij de prognose.

Enorme gevolgen
“De gevolgen van de gemaakte keuze door de gemeente Kampen om, tegen het advies van Van Rijn, te stoppen met de hulp bij het huishouden en het niet maximaal inzetten van de HHT gelden zijn enorm voor onze cliënten en medewerkers”, aldus Zion Jongstra, algemeen directeur van TSN Thuiszorg. “Op deze manier houdt de gemeente geld over van het budget dat bedoeld is voor de thuiszorg, terwijl onze medewerkers hun baan verliezen en inwoners niet de juiste zorg ontvangen.” Landelijk heeft TSN in tientallen gemeenten al honderden ontslagen aangezegd.

Volgens algemeen directeur drs. Z.A. Jongstra zullen er na de reorganisatie in Kampen 91 medewerkers overblijven, maar zullen er zo goed als zeker meer ontslagen vallen als de gemeente Kampen besluit nog meer te gaan bezuiniging op de huishoudelijke hulp.  

Voor alle medewerkers die boventallig zijn verklaard is een sociaal plan van toepassing.
TSN ontslag

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*