Peilbesluiten Kampereilanden en Haatland onder de loep

Ganzendiep
Foto: Kampenonline

Inloopavonden in ontmoetingscentrum ‘Ons Erf’ Kampereiland

Het Waterschap Groot Salland is gestart met de actualisatie van de peilbesluiten Kampereilanden en Haatlanden. Het gaat hierbij om de polders Kampereiland, Mandjeswaard, De Pieper, de Zuiderzeepolder en Haatlanden.
Het peilbesluit regelt voor de periode van 10 jaar de gewenste waterpeilen in sloten en vaarten, afhankelijk van grondgebruik en ruimtelijke functies.  Dit peilbesluit is bedoeld om grondeigenaren/-gebruikers rechtszekerheid te geven over de te handhaven waterpeilen. De actualisatie van het huidige peilbesluit betekent niet dat alle huidige peilen worden gewijzigd. Alleen daar waar zich problemen voordoen kunnen peilwijzigingen worden doorgevoerd.

Om de problemen in kaart te brengen zijn de afgelopen weken enquêteformulieren verstuurd waarop eigenaren en pachters de problemen kunnen aangeven.

Het waterschap heeft de aangeschreven eigenaren en pachters uitgenodigd om één van de inloopavonden te bezoeken: op 24 augustus over peilbesluit Kampereilanden of op
26 augustus over peilbesluit Haatlanden. Dit sluit niet uit dat tijdens beide avonden beide peilbesluiten aan de orde kunnen komen. De inloop vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het ontmoetingscentrum ‘Ons Erf’ aan de Heultjesweg 14 te Kampereiland.

Ook is iedereen op deze inloopavonden van harte welkom die belangen heeft bij of interesse heeft in het beheer van de waterpeilen in de genoemde polders, maar niet is aangeschreven.

Noorddiep
Foto: Kampenonline

 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*