Perron station Kampen teruggelegd met 35 meter en verbreed

Het perron bij station Kampen wordt, na elektrificatie van de Kamperlijn, met 35 meter teruggelegd met gebruik van spoor 2. Met de keuze voor deze variant komt er ongeveer 32 meter extra perron achter de tuinen van de woningen aan de Trekvaart. In de nieuwe situatie wordt het perron veel breder en ontstaat er een verblijfsgebied op de kop van het stationsgebouw.

De gemeente Kampen heeft bij de keuze rekening gehouden met de ambities voor de gebiedsontwikkeling Bolwerk/Buitenwacht en herbestemming van het stationsgebouw. Door ProRail wordt het onderhoudswerk, vernieuwen bovenbouw (ballast, dwarsliggers en spoorstaven) uitgevoerd in samenhang met de elektrificatie van de spoorbaan, het realiseren van halte Stadshagen en het terugleggen van het spoor bij station Kampen. Het project wordt volgens planning in 2017 uitgevoerd.

Achtergrond

In december 2013 heeft de gemeenteraad van Kampen besloten in te stemmen met de voorbereiding van de realisatie van de treinvariant enkelspoor en elektrificatie. Vanaf die tijd is Prorail bezig met de realisatiefase. In deze fase wordt voor verschillende ontwerpen vastgelegd, wat er precies gaat ontwikkeld gaat worden. Een van deze ontwerpen is de situatie bij station Kampen.

In 2011 is bij de beoogde vertramming van de Kamperlijn al aandacht gevraagd voor het opwaarderen van het stationsgebied aan de zuidzijde van het stationsgebouw. Er is toen gekozen voor het slim koppelen van de werkzaamheden aan het spoor en de ontwikkeling van de stationsomgeving en het monumentale stationsgebouw. Toen is ook besloten om het perron circa 35 meter terug te leggen om herbestemming van het stationsgebouw mogelijk te maken. Dit uitgangspunt is nu opnieuw bekrachtigd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*