PerspectieF Kampen herleeft met debat over vluchtelingen

Jongerenorganisatie van ChristenUnie hervat activiteiten

PerspectieF

CU-jongeren in Kampen willen hun plaatselijke afdeling van PerspectieF nieuw leven inblazen. Daartoe organiseerden ze afgelopen vrijdag een debat in café ’t Ponton. Tweede Kamerlid Joël Voordewind kwam spreken over vluchtelingen, wat als thema gekozen was. Een landelijk politicus en een actueel onderwerp beloofden een goede opkomst en een boeiende avond. Dat bleek inderdaad het geval.

De doorstart van PerspectieF is nog zo vers, dat er nog geen officieel bestuur is. Desalniettemin mogen Jennemieke Steenbeek en Marieke Riemer wel als kartrekkers genoemd worden. Christiaan, broer van Marieke, is in het verleden actief geweest bij andere afdelingen van PerspektieF en hij opent de avond met het voorlezen van het bekende korenmaatverhaal uit Mattheüs 5. Zo moeten ook Christenen uit de schaduw treden, is zijn idee achter de gekozen tekst.

PerspectieF
Joël Voordewind
De parlementariër stelt zich eerst kort voor. Geïntrigeerd door de ongelijkheid, die hij om zich heen zag, is hij de politiek in gerold. Tot hij in 1994 bij Dorcas ging werken, was hij lid van de PvdA. Bij terugkomst in 1999 was de CU in oprichting en besloot hij zich daarbij aan te sluiten, mede door zijn bekering naar bewust geloof. In 2006 is hij Kamerlid geworden en is onder andere afgereisd naar Irak. Bij de vluchtelingen daar had hij al op zijn 25e zijn eerste, zeer indringende ervaring opgedaan. Toegesneld op een grote klap, die hij hoorde, stuitte hij op drie jongetjes waarvan de lichaampjes door een mortiergranaat uiteen gereten waren.

Zo komt Voordewind vanzelf bij het thema uit dat hij kort inleidt. De actualiteit is bekend en hij vertelt dat er in Nederland dit jaar zo’n 50.000 vluchtelingen verwacht worden. Hij schetst het dilemma dat voor veel mensen geldt, en zo ook binnen de CU. Je wilt, zeker als christenen, je medemens in nood opvangen maar wanneer worden de (fysieke) grenzen daarvoor bereikt? Zo komen er meer punten ter sprake waarover rustig met de aanwezigen in het café wordt gediscussieerd. De zeer recent  in de politiek geopperde suggestie tot een mini-Schengen komt kort op tafel en één van de cafébezoekers benadrukt het belang om de taal van je gastland te leren kennen. Vlak voor de pauze merkt Voordewind op dat alles een beetje deprimerend klinkt maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals de hervatte besprekingen in Wenen om IS proberen te isoleren.
Joël Voordewind
PerspectieF
Na de pauze neemt Jarin van der Zande het woord. Als landelijk bestuurslid van PerspectieF vertelt hij wat jongeren kunnen betekenen in de politiek en voor de maatschappij. Ook kunnen zij door politiek hun geloof handen en voeten geven. Van der Zande benadrukt dat PerspectieF een onafhankelijke organisatie is die het ook niet per definitie eens is met haar moederpartij ChristenUnie. Het project om vluchtelingen thuis op te vangen, dat Joël Voordewind vòòr de pauze noemde, wijzen ze bijvoorbeeld af. Een ander voorstel van PerspectieF over tijdelijke huurcontracten voor jongeren, is tot de Tweede Kamer gekomen en wordt nu omgezet in wet.

Vanuit de plaatselijke politiek is raadslid Erik van Raalte aanwezig, Hij is mede de aanjager geweest om PerspectieF Kampen weer op te gaan zetten. Als tenslotte het Zwolse bestuurslid PerspectieF Ruben van de Belt even het woord vraagt, blijken alle niveaus van PerspectieF aanwezig te zijn: Landelijk, regionaal en plaatselijk. Van de Belt is verheugd over de nieuwe afdeling bij de buren en hij wil graag even kwijt dat op 30 november Arie Slob te gast is bij PerspektieF in Zwolle. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Op één december treedt Arie Slob de politiek de rug toe dus dat betekent dat Slob zijn laatste politieke uren bij zijn partijjongeren in Zwolle doorbrengt. Deze afspraak was al een jaar geleden gemaakt net zoals over het thema van de debatavond in ’t Ponton al een jaar gebroed is. Beide punten zijn juist vandaag zeer actueel. Zo lijken de christenjongeren profetische gaven te hebben.

PerspectieF

Zie ook:
PJO-debat (met o.a. PerspectieF Zwolle)
Website van de landelijke afdeling van PerspectieF
Facebookpagina van het landelijke Perspectief

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*